تیرباران یک دختر به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری

  ۲۸ دقیقه

  ۲ فِورِیه ۲۰۱۹

نقره ماه، دختر جوان به دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری در ولایت غور، تیرباران شد. این دختر جوان یک ماه پیش و پس از مخالفت به ازدواج با پسر کاکایش توسط چند فرد مسلح ربوده شده و به قتل رسید.

دانلود