تولد نو در عیسی مسیح

  ۲ نُوامبر ۲۰۲۳

تولد جدید یک تولد روحانی است که از طریق روح القدس، ما از مرگ ابدی به زندگی جاویدان منتقل می‌شویم.

وقتی نوزادی به دنیا می‌آید، اگر همه چیز خوب پیش برود، با گریه شروع می‌شود. این یک امر عادی است زیرا همه چیز جدید و عجیب است برای او: روشنی، صداها، چهره‌ها. این یک تغییر کلی است، که زندگی او را کاملاً زیر و رو نمود یعنی تغییرمیدهد.

این در مورد تولد دوباره نیز صدق می‌کند. این تولد دوم توسط روح القدس صورت می‌گیرد. شما وارد یک دنیای کاملا جدید می‌شوید. اگر هنوز در این دنیا نیستید، نمی توانید بسیار چیز‌ها را بدانید. مثل طفل که هنوز در رحم مادرش است، هیچ تصوری از دنیای بیرون از رحم را ندارد.

تولد جدید، تازگی کامل قلب ما در برابر خداوند است. قلب ما در اصل سرد است، اما از طریق تولد دوباره گرم و زنده می‌شود.

از طریق تولد جدید، صورت اصلی خدا به ما بازگردانده می‌شود.

شما دانش جدید، بینش جدید، خواسته‌های جدید به دست می‌آورید. عمیق ترین تغییر این است که قلب شما تغییر می‌نماید

در گذشته، شما به علت خطایا و گناهان خود مُرده بودید.
افسسیان ۲: ۱

ولی شما دراین زندگی جدید رشد خواهید کرد، به مانند رشد و بزرک شدن یک طفل. برای داخل شدن به پادشاهی خدا، تولد دوباره ضروری است.

عیسی مسیح در انجیل شریف یوحنا می‌فرماید:

عیسی جواب داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.
یوحنا ۳: ۵

تولد دوباره به این معنی است که خداوند محبت خود را از طریق روح القدس در قلب ما جاری می‌کند. در کتاب مقدس نوشته شده است:« این امید هیچ وقت ما را مأیوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیلۀ روح القدس که به ما عطا شد، قلب های ما را فراگرفته است» ( رومیان ۵:۵)

خداوند وعده داده است:« دل نوی به شما می بخشم و روح تازه ای را در وجود تان قرار می دهم. دل سنگی و نامطیع را از شما دور کرده، در عوض دل نرم و مُطیع به شما می دهم » ( حزقیال ۲۶:۳۶)

با تولد تازه شما اینگونه زندگی را دریافت می‌نماید.

با تولد دوباره زندگی فرد با یک تغییر ناگهانی مواجع می‌شود.

این تغییر را ما می‌توانم در زندگی پولس رسول مشاهده نماییم.

که پس از رویارویی با مسیح زنده به مسیح ایمان آورد.

اما همان‌ طور که در تیموتاوس می‌‌بینید، تولد دوباره می‌‌تواند با تغییری آهسته ‌تر نیز قابل مشاهده باشد. ما نمی توانیم در این مورد چیزی را برای روح القدس تجویز کنیم. او به راه خود می‌رود. «باد هر جا که بخواهد می‌وزد و صدایش را می‌شنوی، اما نمی دانی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. هر که از روح متولد شود نیز چنین است» (یوحنا 3: 8)

همانطور که یک مرده نمی تواند خود را زنده کند، ما نیز نمی توانیم تولد دوباره را انتخاب کنیم. فقط خدا می‌تواند این کار را انجام دهد و این آرزوی اوست که به آن زندگی بدهد! ما ممکن است این را از او بخواهیم (لوقا 11:13)

هموطنان عزیز، آیا از خود می‌پرسید که بعد از مُردن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن برای امور فانی و پوچ خسته شده اید؟ آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی بی معنا است؟ آیا خواستار زندگی دوباره بعد از مرگ هستید؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: “آن كسی كه مردگان را زنده می‌‌كند و به ايشان زندگی می‌‌بخشد، من هستم. هر كه به من ايمان داشته باشد، اگر حتی مانند ديگران بميرد، بار ديگر زنده خواهد شد. و چون به من ايمان دارد، زندگی جاويد يافته، هرگز هلاک نخواهد شد. ” (یوحنا فصل 11 آیه‌های 25 و 26)


مقاله‌های اخیرا