تولد عیسی مسیح

  ۲۹ دقیقه

  ۱۲ مارس ۲۰۱۸

تولد عیسی
در امپراطوری روم باستان امپراطور به حیث پسر خدا پرستش می‌شد. در قلمرو این امپراطوری پسری عجیبی به دنیا آمد که مطابق به پشگویی‌ها او نیز به حیث «پسر خدا» ملقب شده بود. سرود شادی تولد او را آرکستر‌ها در قصر‌ها نسرودند بلکه فرشتگان برای چوپانان در زیر آسمان کبود در سبزه زار‌ها شنواندند. در حالیکه او در یک آخور محقر تولد یافت اما مطابق به پیشگوی‌ها او حقیقتاً پسر خدا و پادشاه بود.

دانلود