توبه چیست و چرا باید توبه کنیم؟

  ۲۷ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

آیا توبه کردن از گناه، زندگی ما تغییر خواهد کرد؟ آیا خدا مارا خواهد بخشید؟ عیسی مسیح در بارۀ توبه از گناه درسی داده است؟
در برنامۀ این نوبت، جواب تمام این سوالات را خواهید یافت. پس از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید.

دانلود