ترس و محبت

  ۹ اُکتُبر ۲۰۱۷

    پولس رسول به ما می گوید که انگیزۀ او جهت خدمت به مسیح دارای دو بُعد می باشد اول ترس خدا و دوم محبت مسیح این دو انگیزه با هم در تضاد نیستند علامت مشخصۀ یک پیرومسیح این است که او انسانی خدا ترس می باشد که واقعاً محبت عیسی مسیح را تجربه کرده است و عاشق خداوند و نجات دهندۀ خود می باشد ترس خدا: عیسی پادشاه، و سرور است پس لازم است که ترس او را در دل داشته باشیم پیروان مسیح به معنای مطلق کلمه سلطنت طلب هستند عیسی مسیح به ما یاد داد که در هنگام دعا از پادشاه «ملکوت تو بیاید»و پدر آسمانی خود درخواست کرده بگوییم: ما هر بار که دعا می کنیم از پادشاه عالم تقاضا کرده استدعا می کنیم که پادشاهی و سلطنت او در جهان عملی و ظاهر شود خدا پادشاه زندگی های ماست، او سلطان قلبهای ماست او پادشاه پادشاهان است هستند افرادی که حاضرند جان و مال و نیروی خود را فدای رهبران و پادشاهان می نمایند در طول تاریخ افراد بیشماری برای پادشاه و ولینعمت زمینی خود، چه فداکاری هایی که نکرده اند ما پیروان مسیح باید از اخلاص، عمق محبت، و روحیۀ فداکاری آنها درس بگیریم و به مراتب بیشتر از آنها به پادشاه ذوالجلال خود خدمت کنیم زندگی و مرگ آن فدائیان باید برای ما نمونه و سرمشق خدمت به پادشاه آسمانی باشد و با الهام از الگوی آنها، زندگی خود را را وقف خدمت پادشاه ابدی کنیم یکی از خصوصیات پادشاهان، تکبر و اقتدار آنهاست
پادشاه هیبت دارد کمتر کسی هست که در مقابل پادشاه یا نماینده پادشاه مقتدری خوف در دل نداشته باشد پادشاه زمینی به لحاظ اقتدار و ابهتش، در دل حاضرین ترس و خوف می افکند می گویند زمانی که نادرشاه افشار بغداد را محاصره کرده بود، والی بغداد یکی از امرا یا وزیران خود را به نزد نادرشاه فرستاد تا دربارۀ شرایط تسلیم و صلح مذاکره کند آن وزیر که بالطبع برای خودش ابهت و اقتدار داشت و آدم کمی هم نبود، در مقابل نادرشاه چنان دچار ترس شده بود که رنگش پریده بود و اگر به وجود خدا اعتقاد داشته باشید، مطمئناً می دانید که او از هر پادشاه زمینی پر قدرت تر و پر ابهت تر است خدای خالق آسمان و زمین، به مراتب ترس آورتر از هر حاکم بشری است پادشاهان و افراد مهم، ابهت دارند و در دل مردم ترس ایجاد می نمایند ولی برای ما که بخشش خدا و پذیرفته شدن از سوی او را تجربه کرده ایم، ترس ما دارای طبیعتی بسیار متفاوت با رعب و وحشت بی خدایان است ترسی که ما از مسیح به دل داریم، ناشی از وحشت و رعب و ترس از مجازات و یا خوف از رفتار غیرقابل پیش بینی و یا وحشیانۀ او نیست بلکه ترس ما از مسیح، به خاطر احترام فوق العاده ای است که نسبت به او داریم آن وزیر عراقی دچار وحشت و ترس و رعب وخوف بود، ولی ما پیروان مسیح آنقدر خود را به محبت پدر آسمانی ما مدیون می دانیم که تمام وجود ما باید مملو از احساس احترام نسبت به خدا باشد ترسی که از احساس ترور و وحشت سرچشمه گرفته باشد یا انسان را به فرار می کشاند و یا شخص را از شدت خوف در جای خود میخکوب می نماید ولی کلام خدا می ترس خدا ابتدای حکمت » گوید: «است ترس خدا نه تنها ما را از او دور نمی سازد و یا سر جای خود میخکوب نمی کند، بلکه به ما قدرت می بخشد که عمق های اقیانوس حکمت خدا را کشف کنیم و کرانه های حکمت او را پیدا نماییم ترس خدا، باعث می شود که جای خود را در طبیعت بدرستی درک کنیم و با کسب و درک موقعیت خود در جهان، خدا و همنوعان خود را به درستی خدمت و محبت کنیم اگر کسی در پی کسب حکمت است، باید ابتدا ترس خدا را بداند پولس می گوید که او نه تنها ترس خدا را دارد، بلکه محبت مسیح او را فرو گرفته است کلمه ای که گرفتن و نگاه داشتن، تحت فرمان آوردن و کنترل »در زبان اصلی یونانی بکار رفته است به معنای است پولس می «کردن گوید که انگیزۀ او جهت انجام کارهایش، محبت مسیح و ترس خدا می باشد پولس رسول در طول خدمت خود، به هر جا که می رفت با مخالفت و دشمنی روبرو می شد آنچه که او را در تمامی سختی ها و مشقاتش به پیش می برد، ترس خدا و محبت او نسبت به عیسای مسیح زنده بود.
مطمئنم که شما حتماً این تجربه را داشته اید که به خودتان یا به دیگران نصیحت کرده اید که: یا اینکه، مطمئناً والدین و دوستان تان به «به زندگی خودت تجدید نظر کن!» ،«رفتارت را تغییر بده!» شما نصیحت کرده اند که این یا آن قسمت از زندگی تان باید تغییر کند ولی پرسش اصلی اینجاست چگونه می توانیم عوض شویم؟ اصلاً چرا باید تغییر کنم؟ مدل و الگوی من کیست؟ هر وقت که شخصی به من پیشنهاد تغییر کردن را داده است، تقریباً همیشه منظورشان این بوده که عوض شو و مثل من رفتار کن! ولی، خواستن تغییر به خودی خود کافی نیست روانشناسان به ما می گویند که همه کس می تواند تغییر را تجربه کند به شرطی که او واقعاً بخواهد تغییر کند این نظر روانشناسان ممکن است تا حد زیادی صحت داشته باشد، ولی این گفته، پرسشی دیگر را طلب خواهد کرد و آن سوال این است که این اشتیاق شدید و جدی به جهت دگرگون شدن چگونه در انسان بوجود خواهد آمد؟ پولس به ما می گوید آن چیزی که اشتیاق تغییر یافتن و تبدل را در او ایجاد کرده است، ترس خدا و محبت مسیح است آنچه که امیال و افکار او را کنترل می کند، درک محبتی است که مسیح به او نشان داده است واکنش او نسبت به محبت خداوندش، موتور محرکۀ اوست محبتی که مسیح نسبت به ما نشان داده است، محبتی که او در دلهای ما نهاده است، اینها ما را تغییر می دهند محبت اوست که به ما انگیزه می دهد تا کار درست را انجام بدهیم اگر کارتان درست نیست و اگر انگیزه های تان درست نیستند، علتش این است که مسیح را دوست ندارید و یا محبتتان نسبت به مسیح دچار خدشه و نقص است اولین کاری که من و شما بعنوان یک پیروی مسیح باید انجام بدهیم این است که از خدا بخواهیم که با فیض و رحمت خود، ترس خود را در دلهای ما قرار بدهد و آنرا در ما مرتباً شعله ور نگاه بدارد ترس خدا ابتدای حکمت است دوم اینکه به طور مرتب بر روی محبت مسیح تفکر و تعمق کنیم فکر کنیم که او برای ما چه کار مهمی انجام داده است سعی کنیم که با محبت کردن به دیگران، گوشه ای از محبت های خدا را پاسخ بدهیم ما در این جهان وظیفه ای خطیر به عهده داریم به خاطر محبت مسیح، چشمان خود را نسبت به دردها و رنجهای دیگران نبندید بلکه به خاطر محبت او، با چشم و قلب و آغوش باز، مردم درد دیده را محبت و خدمت کنید سوم اینکه، هرروز خود را به مسیح بسپارید و به او تعهد کنید که برای وی زندگی می نمایید
پس هر روزه خود را به او و رحمتهای او بسپارید هر روزه زندگی خودرا به خدا تقدیم کنید و از او بخواهید که انگیزه های شما را تفتیش و امتحان کند به یاد داشته باشید که در اکثر مواقع، محبت های ما از خودپرستی و آلوده به خودخواهی و گناه است از خدا بخواهید که انگیزه های شما را پاک و تقدیس نماید.

مقاله‌های اخیرا