بچشید و ببینید که خداوند نیکو است

  ۲۹ دقیقه

  ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰

کفاره از لحاظ لغوی به معنی چیزیست که با آن گناه را جبران می‌کنند و همچنین کلماتی چون تاوان و جریمه، مترادف با واژه کفاره می‌باشند و در کتاب مقدس این واژه عملی است خاص که به منظور رهایی از غضب خدا نسبت به گناه ومجازات انسان انجام می‌پذیرد و به طریقی اطلاق می‌شود که خدا برای رفع و آمرزش گناهان انسان فراهم آورده است که این عمل معمولا توسط قربانی کردن حیوان و ریختن خون آن انجام می‌گیرد.

دانلود