به انسان توکل نکن

  ۲۸ دقیقه

  ۲۴ نُوامبر ۲۰۲۳

انسان آگاه و عاقل به خدا توکل و اتکا می‌‌‌‌‌کند. زیرا خدا خالق و آفریننده‌ای ماست. روی برگرداندن از خدا و توکل نمودن به انسان، اساس گناه است. انسان فانی است، بقا ندارد. همانطور که از خاک سرشته شد، دوباره به خاک بر می‌‌‌‌گردد. انسان ناتوان و ضعیف است و قادر به نجات خود نیست. انسان راه حل مشکلات زندگی را نمی‌داند؛ فقط خداوند پاسخگوی نیاز انسان است. وقتی ما توکل خود را بر او قرار می‌‌‌‌‌دهیم، احساس آرامش و اطمینان می‌‌‌‌کنیم. کسی که به خدا توکل و باور دارد، مثل درختی خواهد بود که در کنار دریا روییده است.

دانلود