بشنو از نی چون حکایت می‌کند

  ۲۷ دقیقه

  ۳۱ ژانوِیه ۲۰۲۰

همه ما شعرِ «بشنو از نی» مولانا جلال‌ الدین محمد بلخى را خواندیم و یا شنیدیم. وقتی مولانا در باره جدایی در این شعر نوشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، در باره کدام جدایی صحبت دارد؟‌ وقتی ما کتاب مقدس را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که همه ما از خداوند جدا شده‌ایم. و داستان کتاب مقدس جواب این شعر را هم دارد و برای ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که خداوند چگونه راهی برای ما مهیا کرده‌ است که پس به خداوند وصل شویم و با خداوند آشتی کنیم.

دانلود