برکات آسمانی در عیسی مسیح

  ۸ ژانوِیه ۲۰۲۴

بسیار عزیزان ما فکر می‌کنند کسانیکه در یک مملکتی غربی مثل امریکا، کانادا و یا جرمنی به دنیا آمده باشند، آنها حتماً مسیحی هستند. اما متأسفانه این حقیقت ندارد. یک شخص هیچ وقت نمی تواند بخاطر تولد شدن در یک مملکت و یا از پدر و مادر مسیحی، مسیحی شود. پیروی عیسی مسیح بودن یک چیز کاملاً جدا گانه است و به این چیزها یک شخص نمی تواند مسیحی شود.

پیرو مسیح بودن، یعنی در مسیح بودن است که عیسی مسیح در شخص مسیحی زندگی می‌کندذ و پیرو عیسی مسیح هم درعیسی مسیح زندگی می‌کند. پیروی عیسی مسیح آنقدر نزدیک به عیسی مسیح زندگی می‌کند، که هیچ بخش زندگی او از عیسی مسیح جدا نیست.

اما کسی که واقعاً عیسی مسیح را در قلب خود جای داده، او به انسان نو و یک مخلوق نو تبدیل شده که در او تقلب و ساخته کاری وجود ندارد. از این سبب او را عیسی مسیح سر افراز می‌نماید.

پولس رسول ایمان داران افسس  را درنامۀ خود تشویق نموده می‌فرماید:

و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید.
افسسیان ۲: ۶

در جای دیگر پولس به ایمان داران افسس خاطر نشان می‌سازد:

خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوئیم، زیرا او ما را در مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است.
افسسیان ۱: ۳

شخص که به عیسی مسیح ایمان حقیقی بیاورد و پیروی واقعی او شود، او از تظاهر آزاد می‌شود و به دارالامان بیرنگی می‌رسد. دارالامان بیرنگی جای امن است مثلیکه پولس رسول به ایمان داران افسس آنرا قلمرو آسمان یاد می‌نماید

 پرواز نمودن با بالهای ایمان به قلمرو آسمانی عیسی مسیح پرواز ابدی است. هیچ کس و هیچ چیز ما را نمی تواند از این مقام دور نماید.

پطرس، رسول عیسی مسیح بعد از تجربه‌های زیاد زندگی نمودن در عیسی مسیح درباره  کسانیکه نه تنها به عیسی مسیح ایمان نمیآورند، بلکه حقایق نجات در عیسی مسیح را توهین و تحقیر می‌نمایند می‌فرماید: «پس به ای نتیجه می‌رسیم که خدا می‌داند چطور عادلان را از وسوسه‌ها و آزمایش‌ها برهاند و چگونه شریران را تا روز داوری تحت عقوبت نگهدارد، مخصوصاً آنانی که خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و هر قدرتی را خوار می‌شمارند.» (۲پطر ۲ : ۹ - ۱۰)

زندگی نمودن پیروی حقیقی عیسی مسیح در قلمروی آسمانی خدا، زندگی نمودن در حضور خدا است. زندگی نمودن در حضور خدایی که خالق ماست. آیا این قسم زندگی بسیار فوق العاده نیست؟ عقل قاصر انسانی ما حتی قادر نیست که بتواند تمام مزایای آنرا در ذهن خود مجسم نماید.

در زمانیکه حضرت نوح زندگی می‌کرد مردم اکثرآْ سرکش و نا فرمان شده بودن و از خدا پیروی نمی نمودند. با وجود اینکه نوح اخطار‌های خداوند را به آنها می‌رساند، اما کسی به سخنان او گوش نمی گرفت و حتی او را ریشخند هم می‌نمودند. تا اینکه خدا از مردم سرکش بیزار شد و تصمیم گرفت که آنها را نابود نماید. خدا به نوح هدایت داد که یک کشتی را بسازد.

خدا، نوح و خانواده او را با داخل شدن در کشتی نجات داد. کسانیکه در کشتی داخل نشدن همه در سیل که خدا نازل نموده بود تلف شدن.

اکنون هم وقتی که مردم در باره  نجاتیکه در عیسی مسیح وجود دارد می‌شنوند، هیچ باور نمی کنند، فکر می‌نمایند که حقیقت ندارد. متأسفانه چشمان آنها از دیدن حقایق که در این باره درکلام خدا وجود دارد نابینا شده. آنها به غیر از دشمنی به خدا و کلام او به چیزی دیگر فکر نمی کنند.

            کشتی سمبول عیسی مسیح است. مثلیکه هرکس که در کشتی داخل شد نجات پیدا کرد، به این ترتیب هرکس که در مسیح البته نه صرف بنام در مسیحیت داخل می‌شود او هم نجات می‌یابد. کسانیکه داخل نمی شوند طبعاً سرنوشت آنها مثل سرنوشت کسانی است که در بیرون از کشتی ماندن.

            دعای ما اینست که همه مردم و به خصوص هموطنان ما کلام خدا را بشنوند، در باره آن معلومات حاصل نمایند، از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح ایمان آورند. عیسی مسیح با خون گران بهایش این امکان را برای ما فراهم می‌‌نماید در صورت توبه و بازگشت بسوی او، توسط خدا پذیرفته شویم.


مقاله‌های اخیرا