برنامه‌های خاص

برنامه‌های خاص

  اخیرا: ۱۳ آوریل ۲۰۲۳

در اين بخش شما می‌توانيد برنامه‌های خاص را بمناسبت روز‌های مهم، مثل جشن تولد عيسی مسيح يعنی کرسمس، نوروز، جشن رستاخيز مسيح و روز زن را بشنويد. لطفاً اين برنامه‌ها را بشنويد زيرا اطمينان داريم که موضوعات دلخواه خود را در آن يافته می‌توانيد.

برنامه‌ها