برنامه‌های خاص

برنامه‌های خاص

  اخیرا: ۱۳ آوریل ۲۰۲۳

در اين بخش شما می توانيد برنامه های خاص را بمناسبت روز های مهم، مثل جشن تولد عيسی مسيح يعنی کرسمس، نوروز، جشن رستاخيز مسيح و روز زن را بشنويد. لطفاً اين برنامه ها را بشنويد زيرا اطمينان داريم که موضوعات دلخواه خود را در آن يافته می توانيد. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

برنامه‌ها