بازگشت دو باره عیسی مسیح

  ۱۰ نُوامبر ۲۰۲۳

در انجیل شریف نوشته شده است که خداوند عیسی مسیح برای داوری زند گان و مرد گان خواهد آمد. او پادشاهی صلح و عدالت خود را برقرار خواهد کرد. برای ایمانداران، آمدن او به این معنی است که آنها در جلال مسیح شریک خواهند شد و در جلالی که او به آن ملبس شده شاد خواهند شد. با این حال، کافران به این دلیل داوری می‌شوند که به نام پسر یگانه خدا ایمان نیاورده اند.

هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است.
یوحنا ۳: ۱۸

برای ما پیروان مسیح افغان، آمدن ثانویه چیزی است که باید با اشتیاق فراوان منتظر آن بود، درست همانطور که عروس و داماد آرزوی عروسی خود را دارند.

کتاب مقدس از نشانه هایی صحبت می‌کند که نشان می‌دهد خداوند ما عیسی مسیح تقریباً در حال آمدن است. قبل از آمدن او ارواح فریبنده و مسیحیان دروغین خواهند آمد، جنگ یا شایعه جنگ، قحطی و زلزله، ظلم، نفرت، ارتداد، تحقیر، بی محبتی در جهان حکمفرما خواهد بود..( متی فصل ۲۴)

هیچ کس دقیقاً نمی داند که خداوند عیسی چه زمانی باز خواهد گشت. مثل دزد در شب می‌آید او خواهد آمد.

اما ای برادران، لازم نیست که من دربارۀ زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید، فرا خواهد رسید.
اول تسالونیکیان ۵: ۱-۲

بنابراین، غربال کردن انواع رؤیاهای آخرالزمان برای یافتن دقیق زمان آمدن او، فایده ای ندارد.سخنان عیسی باید بیش از هر چیز ما را بیدار می‌نماید. او می‌آید، پس آماده باش و توبه کن.

وقتی که عیسی مسیح دو باره می‌اید چه پیامدی برای تو دارد؟ تو  طوری زندگی کن که گویا او امروز می‌آید و وقتی او بیاید ترسی نخواهی داشت.

چرا اینقدر طول می‌کشد تا او بیاید؟ او صبور است، کتاب مقدس می‌گوید، او نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه همه توبه نمایند تا در جلال او شریک شوند.« خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند دیر نمی کند، بلکه با صبر، شما را تحمل می نماید، زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه می خواهد همه از گناهان خود توبه کنند.» ( دوم پطرس ۹:۳)

درست مثل پدری که تا زمانی که یکی از فرزندانش هنوز در تاریکی شب بیرون است  چشم براه درواز می‌باشد که چه وقت پسرش داخل خانه می‌شود.

 هنگام جشن گرفتن شام خداوند، مؤمنان نیز مشتاقانه منتظر آمدن خداوند عیسی مسیح هستند. در کلیسای اولیه، دعا در هنگام عشای ربانی خوانده شد: ماراناتا! یعنی: « بیا، خداوند عیسی»

اولین باری که عیسی برای نجات مردم آمد، اما بسیاری او را رد کردند. بار دوم برای قضاوت می‌آید. مطمئن شوید که هنوز او را انتخاب می‌کنید، که متعلق به او هستید، آن وقت دیگر چیزی برای ترس ندارید و حتی می‌توانید منتظر بازگشت او باشید

روز بازگشت عیسی مسیح به معنای پایان این جهان است. (دوم پطرس ۱۰:۳) در آن روز همه مردگان از قبرهای خود برخواهند خاست. زمین، آتش و دریا نمی توانند جلوی آن را بگیرند. در آن روز یک جشن خواهد بود. اما نه برای همه. پسر خدا بر هر شخص داوری خواهد کرد: او بالاترین قاضی است. قضاوت او به معنای برائت برای همیشه است یا محکومیت برای همیشه. (مکاشفه ۱۱:۲۰-۱۵

داوری پسر خدا کاملاً عادلانه خواهد بود. و کاملاً مطابق با کلام او: "زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. ۱۸هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. » (یوحنا ۳: ۱۷-۱۸)

مسیح قضاوت خود را بر اساس این قانون اعلام خواهد کرد. در روز بازگشت نیز حکم خود را اجرا می‌کند. برای برخی این به معنای تبرئه و سعادت ابدی خواهد بود. برای دیگری به معنای محکومیت و مجازات برای همیشه است. عیسی نیز در طول اقامت خود بر روی زمین در این مورد صحبت کرد.

پس برای اینکه زندگی ابدی داشته باشید به عیسی مسیح ایمان آورید.


مقاله‌های اخیرا