انسان چیست و ارزش انسانی چیست؟

  ۱۷ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

انسان چیست و ارزش انسانی چیست؟
یک بمب گذار انتحاری در یک زمان 25 نفر را به قتل می‌‌رساند. هر سال در ایران حدود دو صدهزار سقط جنین اتفاق می‌‌‌افتد. در کشورهای ما یک انسان چقدر ارزش دارد؟ بهتر است پرسیده شود ، انسان چیست؟ ارزش یک انسان چند است؟
ما می‌‌گوییم: "خود شناسى، خدا شناسی است،" اما شاید بهتر باشد بگوییم: "وقتی خدا را بشناسیم آنگاه خود را نیز خواهیم شناخت،" زیرا خدا ما را آفریده كرده است.
اولین فرق بین انسان و خدا در این است: خدا خالق است، انسان مخلوق است. خدا ابدی و خودکفا است، ولی انسان نيست. خدا در همه جا است. او توانایی تفکر به ما داده است. خدا خلاق است و به ما توانایی خلاقيت را می‌‌دهد. ما اشرف مخلوقات هستیم که به صورت او آفریده شده ايم. ما از مخلوقات ديػر ویژه ػى خاصي داريم.
متأسفانه، گرچه ما اشرف مخلوقات هستیم، ما نیز مرتکب گناه می‌‌شویم. ما آفرینش را نابود می‌‌کنیم و حتى انسانهای دیگر را می‌‌کشیم. حتی کودکان سر بازیچه‌ها می‌‌جنگند. هر انسانی ماهیت گناهی دارد. گناه از طریق نخستین انسان یعنی آدم و حوا، وارد جهان شد.
ما مسیحیان عقاید خود را بر اساس کتاب مقدس پایه گذاری می‌‌کنیم. در كتاب پیدایش، اولین كتاب تورات، می‌‌خوانیم كه خداوند انسان را به صورت خود آفرید. خدا یکی است و او روح است. خدا انسان را از نظر معنوی شبه خود آفرید - نه از نظر جسمی.
خدا آدم را آفرید و روح حيات در او دميد. خدا به ما ضمیر را داد تا بتوانیم او را بشناسیم و با وی ارتباط داشته باشیم!
خدا انسان را مرد و زن آفرید. متاسفانه امروزه همجنس گرایی رواج يافته است، اما از آغاز خلقت می‌‌بینیم که خدا دو جنس یعنی زن و مرد آفريده است.
انسان از خدا نافرمانی کرد. همه گناه کرده اند. اما چون خدا انسان‌ها را دوست دارد، او عیسی را فرستاد. ما انسانها نمی توانیم به خدا برسیم. اما کلمه خدا جسم ػشت و در میان ما ساکن شد. اين کلمه عیسی مسيح است. ما می‌‌توانیم از طریق عیسی خدا را بشناسیم.

دانلود