ارتباط ما با خدا که آفریدگار ماس به چه شکل اس

  ۲۹ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

آیا خدای قادر متعال که شایستۀ جلال و شکوه اس و آفریدگار ماست، به خاطر خودش او را دوست داریم و پرستش می‌کنیم، یا به خاطر برکاتش و یا پاسخ دادن به نیاز‌های ما؟
یکی از نقیصه‌های ما انسان‌ها این است که بسیاری از ما نمیتوانیم کسی را بدون مطلب دوست داشته باشیم و همین موضوع بالای مناسبات ما با خداوند نیز تاثیر گذاشته است. از همین خاطر معمولا ما به عوض اینکه تمام فکر و توجه خوده به خدا که مقدس است متمرکز نماییم، به برکات او که نصیب ما می‌شود توجه و تمرکز می‌کنیم.
او را به خاطر قدوسیتش و خالق ماست باید بپرستیم.

دانلود