آیا یک خدا می‌تواند سه شخص باشد؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

سؤال: آیا مسیحیان سه خدا را می‌پرستند؟
اما نه اصلا. ما، پیروان مسیح، خدایی را می‌پرستیم که خود را در تثلیث یا در سه شخص به عنوان پدر، پسر و روح القدس نشان می‌دهد.
می‌دانیم که از دیدگاه اسلام، خداوند هرگز برای نجات ما نازل نمی شود، بلکه فقط پیام می‌دهد که چگونه باید قانون را رعایت کنیم و بسوزیم.
اما طبق آموزه‌های کتاب مقدس و تجربه ایمان ما، خدای ما خدای روابط است.
او فقط پیام نمی فرستد، بلکه می‌خواهد با ما رابطه نزدیک، عمیق و صمیمی داشته باشد.
به خاطر همین عشق بود که خدا - خالق آسمان و زمین (خدای پدر) به زمین آمد و در بدن انسان که همان عیسی مسیح ملقب به پسر خدا است نازل شد.

و بعد از اینکه عیسی مسیح دوباره در بدن انسان زنده شد و قبل از اینکه با بدنی جلال به آسمان بالا رود، گفت: روح خود (روح القدس) را نزد شما می‌فرستم تا همیشه با شما باشم و از شما پیروی کنم. و دوستت داشته باشم و به تو خدمت کنم. به دیگران کمک کن.

دانلود