آیا کتاب مقدس منسوخ شده است؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۲ فِورِیه ۲۰۱۹

وقتی مردم می‌‌‌‌گویند کلام خدا منسوخ شده است، بدون تفکر می‌‌‌‌گویند خداوند یا در گذشته دروغ گفته است یا اشتباه کرده است و بنابراین کلام قبلی خود را منسوخ کرده است. چنین طرز تفکر در باره خدا توهین آمیز است. خداوند نه دروغ گفته می‌‌تواند و نه اشتباه کرده می‌‌‌تواند. پس، کلام او هیچ وقت منسوخ نمی‌شود. در این برنامه چند دلیل دیگر ارائه شده است که ثابت می‌‌‌کند که کلام خداوند منسوخ نشده است: حقایق در مورد خدا منسوخ نمی‌شود چون خداوند تغییر نمی‌کند. حقایق تاریخی منسوخ نمی‌شود. اشعار در ستایش خداوند قابل لغو نیست. هیچ پیامبری ادعا نکرده است که کلام خدا لغو یا منسوخ شده است. قانون اخلاقی که در آموزه‌های عیسی به ما داده شده است که قانون عشق است منسوخ نمی‌شود. بنابراین، کلام خدا، که ما را حقایق در مورد خداوند، حقایق تاریخی، اشعار در ستایش خداوند، تدریس پیامبران، و قانون محبت را می‌‌آموزاند، منسوخ نشده است و نمی‌تواند شود.

دانلود