آیا عیسی مسیح خودش می‌‌فهمید که مصلوب می‌‌شود؟

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خوانندگان عزیز! طوری که همه می‌‌دانید، مسیحیان جهان از عید قیام جشن گرفتند و جمعة الصلیب بود، یعنی جمعۀ که عیسی مسیح مصلوب شد و در روز سوم از مردگان قیام کرد، زنده شد و کلام خداوند به وضاحت می‌‌فرماید که اضافه از پنجصد نفر عیسی مسیح را زنده دیدند و شاگردان با وی نان خوردند و تمام واقعات را در کلام خدا خوانده می‌‌توانیم. یکی از دوستان ما در این مورد سوالی را مطرح کردند که آیا عیسی مسیح می‌‌دانست که مصلوب می‌‌شود؟ سوال بسیار خوبی است و بخاطری که بتوانیم به این سوال پاسخ ارائه کنیم باید چند آیاتی را از انجیل مقدس بخوانیم که در انجیل متی فصل ،26 ، آیۀ 28، عیسی مسیح می‌‌فرماید : ...  خون من ریخته می‌‌شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود ؛ و چندین بار که با شاگردان خود بود، از مرگ خود یاد می‌‌کند که ,, من باید کشته شوم ،، و در اینجا نیز خواندیم که عیسی مسیح به زبان خود می‌‌فرماید که خون من ریخته می‌‌شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود، بناً جواب ما ” بلی ” است. بلی ! عیسی مسیح می‌‌دانست، معنی نام عیسی مسیح نجات دهنده هست و او می‌‌دانست که باید برای کفارۀ گناهان قربانی شود. اگر به انجیل یوحنا فصل سوم آیات 14 تا 16 مراجعه کنیم، می‌‌خوانیم:
 ۱۴همانگونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرغی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، ۱۵ من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده ، از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند.  ۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

دوستان عزیز! اگر ما به این آیات دقت کنیم تا بدانیم هدف عیسی مسیح از این سخنان چه بود؟ باید به کتاب اعداد، فصل 21 آیات 4 تا 9 در عهد عتیق کتاب مقدس مراجعه کنیم تا ببینیم هدف عیسی مسیح در این آیات چیست؟
۴ بعد از آن، قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرد تا از راهی که به دریای احمر می‌‌رفت، سرزمین اَدوم را دور بزنند. امّا بنی اسرائیل از این سفر طولانی به تنگ آمدند  ۵ و از خدا و حضرت موسی شکایت کردند و گفتند: «چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم؟ نه چیزی است که بخوریم و نه آب است که بنوشیم. ما از خوردن این خوراک بی مزه خسته شده ایم.« ۶ آنگاه خداوند مار‌های سمی را در میان ایشان فرستاد و بسیاری از قوم گزیده شدند و مردند.  ۷ مردم اسرائیل نزد موسی آمدند و گفتند: » ما گناه کرده ایم، زیرا علیه خداوند و علیه تو شکایت نموده ایم. پس به حضور خداوند دعا کن که ما را از شر این مارها نجات بدهد. «پس موسی برای آنها دعا کرد.  ۸ خداوند به موسی فرمود: » یک مار برنزی بساز و بر تیری بیاویز . اگر هر مارگزیده ای به آن نگاه کند، زنده می‌‌ماند. « ۹ پس موسی یک مار برنزی ساخت و آن را بر سر تیری آویخت و همین که مار گزیده ای، به آن نگاه می‌‌کرد، شفا می‌‌یافت.

خوانندگان گرامی! منظور از خوراک بی مزه، همان نان منا است که خداوند همه روزه به قوم اسرائیل در صحرا می‌‌داد تا بخورند و قوم بخاطر این خوراک شکایت می‌‌کنند که خسته شده ایم و آن وقت بود که خداوند آنها را به وسیلۀ مار‌های زهری، به سزای ناشکری شان رسانید. زیرا آنها در سر زمین مصر برده و غلام بودند و مصریان از آنها مانند حیوانات کار می‌‌گرفتند و آنها را لت و کوب می‌‌کردند و زمانیکه خداوند صدای گریه و درد و واویلا و فریاد شان را شنید، حضرت موسی را برای نجات شان فرستاد و زمانی که حضرت موسی آنها را از مصر بیرون کشید، باید دشت و صحرای را عبور می‌‌کردند ولی قوم شروع به ناشکری و گله و شکایت می‌‌کنند و کلام خدا می‌‌فرماید که از خدا و موسی شکایت کردند و آنگاه می‌‌بینیم که خداوند بخاطری گناهی که کردند مار‌های زهری را در میان شان فرستاد و مار‌ها بسیاری از آن‌ها را گزیدند و کشتند. آنگاه مردم اسرائیل نزد حضرت موسی آمدند و گفتند که ما در مقابل خداوند و تو گناه کرده ایم. قوم به گناۀ خود پی می‌‌برند و توبه می‌‌کنند و به حضرت موسی می‌‌گویند که برای شان نزد خداوند دعا کند تا از شر این مار‌ها نجات حاصل کنند و خواندیم که موسی برای آنها دعا کرد تا این بلا دفع شود و خداوند به موسی فرمود یک مار برنجی بساز و بر پایۀ بیاویز و هر گزیده شدۀ که به آن نگاه کند، زنده می‌‌ماند. پس موسی یک مار برنجی ساخت و به مجردی که یک مارگزیده به آن نگاه می‌‌کرد، شفا می‌‌افت. سوال اینجاست که چرا خداوند تمام شانرا شفا نداد؟ خداوند می‌‌خواست که خود این مردم به شفای که خداوند عطا می‌‌نماید ایمان پیدا کنند. خداوند یک نمونۀ از به صلیب رفتن عیسی مسیح را به ما نشان می‌‌دهد. خداوند یک نمونه را نشان داد که شما بطرف این مار ببینید، شفا پیدا می‌‌کنید و همینطور بعد از این قصه ما و شما می‌‌بینیم که نسل انسان گناه کرده و همیشه در گناه بوده اند و خداوند همانطوری که عیسی مسیح در انجیل یوحنا، فصل سوم آیات 14 تا 16 گفت، همانطوری که موسی مار برنجی را از چوب آویزان کرد تا مردم ببینند و شفا بیابند من هم باید به صلیب آویخته شوم. چرا؟ تا مردم به من ایمان بیاورند و از گناه نجات حاصل نموده زندگی ابدی را حاصل کنند.

دوستان عزیز! عیسی مسیح کاملاً همه چیز را می‌‌دانست. او خودش از خدا بود، خودش خداوند بود که در جسم انسان آمد و تمام این چیز‌ها را می‌‌فهمید و نمونۀ را که نشان داد، در وقت حضرت موسی نشان داد، مگر در زمان خود عیسی مسیح عملی شد. در زمان حضرت موسی فقط از قوم اسرائیل کسانی را که مار گزیده بود، و به آن مار برنجی نگاه کردند، و ایمان داشتند که خداوند می‌‌تواند آنها را از این طریق شفا بدهد، شفا پیدا کردند. مگر امروز ما مار برنجی نداریم. حتی دیگر اقوام از مار برنجی خبر نبودند مگر حال با شکر گزاری از خداوند همۀ ما از صلیب عیسی مسیح، از محبت خدا در صلیب عیسی مسیح و نجات از گناهان، می‌فهیم و خداوند پلانش همین است تا هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و امید شان به عیسی مسیح باشد، حیات جاودانی را می‌توانند دریافت کنند.

خوانندگان گرانقدر! ما نه تنها از این چند جای کتاب مقدس می‌توانیم بفهیم بلکه کلام خدا برای ما نشان می‌دهد که هر چیزی که سر عیسی مسیح باید واقع میشد، توسط اشیعای نبی، صد‌ها سال پیش از آمدن عیسی مسیح، پیشگویی شده بود. ما و شما می‌توانیم فصل 53 کتاب اشعیای نبی را بخوانیم و بدانیم که چطور نبی خداوند این موضوع را پیشگوئی کرده بود زیرا خداوند برایش نشان داده بود. بیائید فصل 53 کتاب اشعیای نبی را یکجا بخوانیم: 1 اما چه‌ كم‌ هستند كسانی‌ كه‌ این‌ حقیقت‌ را باور می‌‌كنند! چه‌ كم‌اند كسانی‌ كه‌ خداوند این‌ حقیقت‌ را به‌ آنان‌ آشكار ساخته‌ است‌!  ۲ در نظر خدا او مانند درخت‌ سبزی‌ بود كه‌ در زمین‌ خشك‌ و شوره‌زار روئیده‌ و ریشه‌ دوانده‌ باشد؛ اما در نظر ما او زیبایی‌ و جلوه‌ای‌ نداشت‌ كه‌ مشتاقش‌ باشیم‌.  ۳ ما او را خوار شمردیم‌ و رد كردیم‌، اما او درد و غم‌ را تحمل‌ كرد. همه‌ ما از او رو برگردانیدیم‌. او خوار شد و ما هیچ‌ اهمیت‌ ندادیم‌.  ۴ این‌ دردهای‌ ما بود كه‌ او به‌ جان‌ گرفته‌ بود، این‌ رنجهای‌ ما بود كه‌ او بر خود حمل‌ می‌‌كرد؛ اما ما گمان‌ كردیم‌ این‌ درد و رنج‌ مجازاتی‌ است‌ كه‌ خدا بر او فرستاده‌ است‌.  ۵ برای‌ گناهان‌ ما بود كه‌ او مجروح‌ شد و برای‌ شرارت‌ ما بود كه‌ او را زدند. او تنبیه‌ شد تا ما سلامتی‌ كامل‌ داشته‌ باشیم‌. از زخمهای‌ او ما شفا یافتیم‌.  ۶ ما همچون‌ گوسفندانی‌ كه‌ آواره‌ شده‌ باشند، گمراه‌ شده‌ بودیم‌؛ راه‌ خدا را ترك‌ كرده‌ به‌ راه‌های‌ خود رفته‌ بودیم‌. باوجود این‌، خداوند تقصیرها و گناهان‌ همه‌ ما را به‌ حساب‌ او گذاشت‌!  ۷ با او با بی‌رحمی‌ رفتار كردند، اما او تحمل‌ كرد و زبان‌ به‌ شكایت‌ نگشود. او را مانند بره‌ به‌ كشتارگاه‌ بردند؛ و او همچون‌ گوسفندی‌ كه‌ نزد پشم‌ برنده‌اش‌ بی‌زبان‌ است‌، خاموش‌ ایستاد و سخنی‌ نگفت‌.  ۸ به‌ ناحق‌ او را به‌ مرگ‌ محكوم‌ كرده‌، كشتند و مردم‌ نفهمیدند كه‌ او برای‌ گناهان‌ آنها بود كه‌ كشته‌ می‌‌شد بلی‌، او بجای‌ مردم‌ مجازات‌ شد.  ۹ هنگامی‌ كه‌ خواستند او را همراه‌ خطاكاران‌ دفن‌ كنند، او را در قبر مردی‌ ثروتمند گذاشتند؛ اما هیچ‌ خطایی‌ از او سر نزده‌ بود و هیچ‌ حرف‌ نادرستی‌ از دهانش‌ بیرون‌ نیامده‌ بود.  ۱۰خداوند می‌‌فرماید: «این‌ خواست‌ من‌ بود كه‌ او رنج‌ بكشد و بمیرد. او جانش‌ را قربانی‌ كرد تا آمرزش‌ گناهان‌ به‌ ارمغان‌ آورد، بنابراین‌ صاحب‌ فرزندان‌ بی‌شمار خواهد شد. او زندگی‌ را از سر خواهدگرفت‌ و اراده‌ من‌ بدست‌ او اجرا خواهد شد. ۱۱ هنگامی‌ كه‌ ببیند عذابی‌ كه‌ كشیده‌ چه‌ ثمری‌ به‌ بار آورده‌، راضی‌ و خشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل‌ من‌ بار گناهان‌ بسیاری‌ ازمردم‌ را به‌ دوش‌ خواهد گرفت‌ و من‌ بخاطر او آنها را خواهم‌ بخشید.  ۱۲ به‌ او مقامی‌ بزرگ‌ و قدرتی‌ عظیم‌ خواهم‌ داد، زیرا او خود را فدا كرد، از خطاكاران‌ محسوب‌ شد، بار گناهان‌ بسیاری‌ را بر دوش‌ گرفت‌ و برای‌ خطاكاران‌ شفاعت‌ كرد.«

دوستان عزیز! اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید لطفاً تمام این مطالب را بخوانید و خواهید دید که تمام چیز‌های را که انبیای عهد عتیق در موردش گفته بودند، یکایک در زندگی عیسی مسیح عملی شد. عیسی مسیح محکوم به مرگ شد. چرا ؟ کلام خدا می‌فرماید که او قدوس بود، پاک بود و هیچ گناهی در او نبود، مگر به خاطر گناهان ما جان خود را فدا نمود تا که فدیۀ گناهان را به وجود بیاورد و عیسی مسیح بخاطر گناۀ ما کشته شد. عیسی مسیح می‌فهمید، خداوند می‌فهمید و نقشۀ خداوند همین بود و باز هم می‌خواهیم به جواب دوستان عزیز ما بگوئیم که بلی عیسی مسیح می‌دانست که باید مصلوب شود و او آمد تا کشته شود. زیرا کلام خدا اینرا به ما یاد می‌دهد. بخاطری اینکه برای ما و شما بخشایش از گناهان را میسر بسازد. تا ما کسانی که هیچ امیدی نداشتیم، امید داشته باشیم و تا حتی ما کسانی که خدا را نمیشناختیم و از خدا دور بودیم بتوانیم دوباره با خدا زندگی ابدی داشته باشیم. پس دوستان گرامی ! چیزی را که ما باید بگوئیم اینست که خداوندا شکرت می‌کنم که تو آمدی تا بخاطر گناهان ما فدیه شوی و همۀ ما می‌دانیم که مزد گناه مرگ است و تو با خون پاک ات، گناهان ما را پاک ساختی و شکر می‌کنیم که زمانیکه ما به تو ایمان می‌اوریم، می‌توانیم امید بخشایش را داشته باشیم و هرگاه به انجیل مقدس دقت بکنیم در هر چهار انجیل عیسی مسیح سه بار دربارۀ مرگ خود پیشگوئی کرده بود و خصوصاً در انجیل مرقُس به شکل بسیار واضح و روشن به شاگردان در مورد این موضوع یاد آوری می‌کند و می‌فرماید که بطرف اورشلیم می‌روم و در آنجا دستگیرم می‌کنند تا کشته شوم ولی در آخر همیشه می‌فرماید که خون من ریختانده می‌شود تا گناۀ بسیاری بخشیده شود. خون عیسی مسیح خون مقدس هست. خونی پاکی است که می‌تواند بالای گناهان ما ریختانده شود و گناهان ما را پاک بسازد و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان دارد، حیات جاودانی را می‌تواند حاصل کند. البته باید گفت که با خواندن کتاب مقدس بیشترین سوالات شما حل خواهند شد و جواب بسیاری از سوالات تانرا در انجیل مقدس می‌توانید پیدا کنید.

دانلود