آیا زنان ناقص العقل هستند؟

  ۲۹ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

به ما از کودکی توسط آموزگاران دینی یا خانواده‌ها یا اقارب ما یاد داده شده که زن ناقص العقل است.
آبا این تعلیم، تعلیمی درست است؟ کلام خداوند برای ما چنین تدریس نمی‌کند. در کلام خداوند ما در هیچ جا نمی‌خوانیم که زن را تحقیر کند. کلام خداوند برای زن ارزش قایل است.

دانلود