آیا خدا برای ما نقشه ی دارد؟

  ۶ مه ۲۰۲۴

بسیاری از نقشه ‌های خدا درتمامی کتاب مقدس به دقت شرح داده شده است. او برای ملت‌ها، گروه‌های مردم و افراد نقشه ی دارد. اشعیا نبی نقشه خدا را چنین خلاصه می‌نماید:

کارهائی را که در گذشته انجام دادم، پیشگوئی نمودم. هر چیزی را اراده کردم، بجا آورده شد. شخصی را از مشرق فرا می خوانم و او مانند یک پرندۀ شکاری فرود می آید و آنچه را که من بخواهم، انجام می دهد و امر مرا بجا می آورد.
اشعیا ۴۶: ۱۰-۱۱

 این یک اصل است که باید بدانیم: خدا نفشه ی جامع برای جهان دارد و این مهم است که بپذیریم خدا برای هر فرد نقشه خاصی دارد.                                               

خدا رهبر ما است. ما پیروان عیسی مسیح، خدا را به عنوان رهبر خود می‌شناسیم. اما گاهی در پی هدایت او، به اشتباهات می‌‌افتیم. بعضی اوقات نمی‌توانیم تفاوتی میان هدایت خدا و خواسته‌‌های خود ما به خوبی درک کنیم.

ما پیروان عیسی مسیح به طور کامل اعتقاد داریم که خدای توانا، که رهبر ما است، ما را هدایت می‌کند. او در این باره به ما وعده داده است. از وعظ‌ها و کتاب مقدس، آموخته ایم که هدایت خدا چه تأثیری بر زندگی ایمان داران دارد.

وقتی ما به این اعتقاد داریم که هدایت خدا واقعی است، این باور به دو حقیقت مبنی است: حقیقت اول این است که خدا واقعاً برای ما نقشه دارد، و حقیقت دوم آن است که خدا قادر است با ما ارتباط برقرار کند.

 آیا خدا برای هر فردی نقشه دارد؟ بلی، او برای همه ما نقشه دارد. او نقشه ای آماده کرده که به دنبال تحقق یک هدف ابدی است. خدا برای قوم اسرائیل به عنوان یک قوم نقشه داشت و آنها را از دریا عبور داده، در بیابان با ابر و ستون آتش در شب هدایت کرده است. همچنین، خدا برای بازگشت قومش از بابل نقشه داشت و کورش هخامنشی را به سلطنت رساند و او را به اجرای این نقشه تشویق کرد.

خدا برای عیسی مسیح نقشه داشت. تمام کارهای عیسی مسیح به روی زمین این بود که ارادۀ پدر آسمانی خود را به انجام برساند. کتاب اعمال رسولان درانجیل مقدس وقایعی را بیان می‌نماید که درآن هدایت خدا به وضاحت دیده می‌شود.

        خدای قادر مطلق به داود نبی می‌فرماید:

خداوند می فرماید: «من به تو حکمت می آموزم و ترا به راهی که باید بروی هدایت می کنم. ترا نصیحت می کنم و چشم از تو بر نخواهم داشت.
مزامیر ۳۲: ۸

در زبور ٢٥ که موضوع اصلیش هدایت الاهی است می‌خوانیم:

خداوند نیک و عادل است، پس به گناهکاران راه راست را می آموزد. فروتنان را به انصاف رهبری می کند و به حلیمان طریق خود را تعلیم می دهد.
مزامیر ۲۵: ۸-۹

در عهد جدید کتاب مقدس هم انتظار برای هدایت خدا دیده می‌شود. پولس رسول این طور دعا می‌نماید: «از خداوند می‌خواهیم که شما به وسیلۀ بینش روحانی، ارادۀ او را کاملاً درک کنید.» (کولسیان ١: ٩)

ما، به عنوان پیروان عیسی مسیح، فرزندان خدا هستیم. همانطور که والدین جسمانی فرزندان خود را هدایت و راهنمایی می‌‌کنند، پدر آسمانی ما نیز ما را به عنوان فرزندانش هدایت و راهنمایی می‌‌نماید.

ما از طریق کلام خدا در کتاب مقدس هم راهنمایی می‌شویم. پولس رسول به تیموتاوس نوشته می‌نماید: «تمام کتاب مقدس از الهام خدا است و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح عیب‌ها و پرورش ما در عدالت مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهز باشد.» (٢تیموتاوس٣: ١٦ـ ١٧)

به عنوان پیروان عیسی مسیح، ما یک معلم نیز داریم که درون ما ساکن است، و آن معلم، روح خدا یا روح‌ القدس است. یوحنای رسول می‌فرماید: «مسیح شما را به روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀ شما حقیقت را می‌دانید. . . . شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا مسح روح القدس که مسیح به شما داده است در شما ثابت است. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می‌دهد و تعالیم او بر حق است و در آن نا راستی نیست.» (١یوحنا٢: ٢٠، ٢٧)

 از مطالبی که ذکر نمودم می‌توانیم نتیجه بگیریم که خدا از طریق ما جلال پیدا می‌یابد و ما وقتی او را جلال داده می‌توانیم که اراده خدا را درک کنیم و از او اطاعت کنیم. پس خدا برای رسیدن به این هدف خود که در ما دارد راه خود را به ما نشان می‌دهد که ما در آن راه حرکت کنیم. از مزمور ١١٩ معلوم می‌شود که خدا برای این کار حاضر است و در مزمور ٢٣ هم داود نبی اعلام می‌نماید: «به من روح تازه می‌بخشد و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید.» (٣)

پس خدا ما را هدایت می‌نماید و در این هیچ جای شک نیست که همۀ فرزندان خدا می‌توانند از هدایت و راهنمایی خدا مستفید شوند. اما اگر بعضی ایمان داران به عیسی مسیح از هدایت و راهنمایی خدا محروم هستند، دلیلش این است که آنها خود شان در جستجوی هدایت خدا نیستند. خوب است که ببینیم ما هر کدام به چه اندازه  برای هدایت گرفتن از خدا آماده گی داریم و چطور می‌توانیم از خدا هدایت بگیریم.

هنگامی که ما از هدایت الهی صحبت می‌‌کنیم، مهم است که به این نکات توجه کنیم:

اطمینان: ما باید اطمینان داشته باشیم که خدا همیشه ما را به راهی که برای ما بهترین است، هدایت می‌‌کند و هیچ وقت ما را ترک نمی‌کند تا سرگردان بگردیم.

جلال دادن: بجای فکر کردن به جلال خود، باید به جلال و ارادهٔ خدا فکر کنیم و از او تمجید کنیم. این می‌تواند به ما کمک کند تا فروتن تر شویم و به خدا تسلیم تر باشیم.

اتکا به خدا: باید به جای اینکه به خود اعتماد زیادی داشته باشیم، به خداوند و روح القدس اتکا کنیم و از هدایت او بیشترین استفاده را ببریم.

 روح خداست که ما را صحیح و سالم به مقصد می‌رساند. به شرطی که صدای او را با احساسات خود اشتباه نکنیم.


مقاله‌های اخیرا