آمدن روح القدس ،اعمال رسولان و کتاب مکاشفه

  ۳۰ دقیقه

بعد از آنکه عیسی مسیح به حضور پدرش در آسمان صعود نمود، شاگردان او همیشه دورهم جمع می‌شدند ونزد خداوند برای روح القدس دعا می‌کردند. وقتی که خداوند روح القدس اش را برای آنها فرستاد، آنها در بدن‌های شان احساس یک قدرت کردند. آنها حتی خداوند را به زبان‌های مختلف دنیا سپاسگزاری کردند. مرگ عیسی مسیح پلان مردم نبود، بلکه پلان خداوند بود! خداوند می‌خواست که عیسی مسیح تمام این درد‌ها را بچشد و بالای صلیب کشته شود. او سزاوار مرگ نبود، او برای گناهان ما مرد!

دانلود