آشفته بازار طبابت دندان در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ اُکتُبر ۲۰۱۹

در جریان چند سال اخیر کلینیک‌های دندان در هرات افزایش‌ چشم‎گیری داشته است. در بسیاری از خیابان‌ها لوحه‌های «کلینیک دندان» به ‌چشم می‌‌خورد. در کنار دانشگاه دولتی هرات، دو دانشگاه خصوصی در رشته‌ی "طب دندان" دانشجو تربیه می‌‌کنند.
مشکل اصلی و عمده در این است که برخی دانش‌آموخته‌گان رشته‌ی «پروتیز» یا ساخت دندان، با فراگیری دوره‌ای دو ساله، به ‌عنوان داکتر دندان فعالیت می‌‌کنند.

دانلود