آرامش و شادی در مسیح

آرامش و شادی در مسیح

  اخیرا: ۳ اُکتُبر ۲۰۲۳

مجموعه ای از برنامه‌های جذاب و شنیدنی است. این برنامه‌ها نشاندهنده یکی از بزرگترین دعوت‌های عیسی مسیح می‌باشد که در انجیل متی ثبت گردیده است. عیسی به ما می‌آموزد که چگونه بارهای سنگین خود را بشناسیم و سبک سازیم. با قلبی ملایم و افتاده و در اطاعت از مسیح است که می‌دانیم او شبان نیکوی ماست. در پیروی از اوست که روح ما شفا می‌ابد.

برنامه‌ها