The Real Law

  8 June 2014

Language: Dari

وقتی که ما در زندگی مسیحی خود به پیش می رویم، همیشه سعی می کنیم از یک سیستمی پیروی کنیم. این سیستم با این که هدفش گاهی مشترک است و آن، رسیدن به پری و شباهت عیسی مسیح است. ولی در هر زمانی نوعی تنوع را می توان در زندگی مسیحی افراد دید. خوب است که ما گاهی اهدافی را همیشه دنبال کنیم، ولی باید دید که این حرکت های ما در نهایت ما را در چه ابعادی پرورش می دهد. بعضی ها ممکن است که این عادت را داشته باشند که هر روز آیاتی را از کلام بخوانند و دعایی را داشته باشند.بعضی ها تمام وقتشان این باشد که به دنبال گم شدگان بگردند و در دعا با آنها باشند. بعضی تمام فکر شان دعا و الهیات مسیحی باشد. گروهی شاید فقط و فقط در کلیسا کتاب مقدس خود را باز می کنند یا دعا می کنند و وقتی از کلیسا بیرون می روند همه چیز را تعطیل می کنند تا هفته بعد در کلیسا باشند. من گاهی شنیده ام که افراد می گویند که ما با کسی کاری نداریم و مصروف زندگی خود ما میباشیم. از مسیحی بودن لذت میبریم، کلیسا می آییم و می رویم بعدش دنبال زندگی ما میباشیم همین کافی است. خوب من گاهی وقتی این جملات را می شنوم یادم می افتد کسانی را که بدون هدف و مربی به کلپ بدن سازی میروند، با وسایل مختلف را که بیشتر دوست دارند تمرین می کنند. آنها مداوم و هر هفته کلپ می روند. بعد از مدتی وقتی به آنها نگاه می کنی به یک طرز نامنظمی رشد کرده اند که زیبا که نیستند بلکه زشت تر هم شده اند.چون اعضای بدن شان مناسب رشد نه نموده اند. مثلاً پاهای لاغر دارند بالاتنه بزرگ، ولی ما چه باید بکنیم؟ در مسیحیت ما چگونه باید درست گام بر داریم؟ وقتی که به کلام خدا در اشعیا 28: 23 تا 25 نگاه کنیم همین را متوجه می شویم که هر چیزی مراحلی دارد «بشنوید، به کلام من گوش بدهید و به سخنان من توجه کنید! ۲۴هیچ دهقانی هر روز وقت خود را صرف قلبه و شیار زدن و هموار کردن نمی کند. ۲۵بلکه وقتی زمین از هر جهت آماده شد، آنگاه در آن تخم می کارد. او می داند که تخم گشنیز و زیره را در کجا بپاشد و گندم و جو و جواری را در کجا بکارد.»
من نمی خواهم لیست کارهایی را که باید انجام دهیم به شما نشان دهم ولی چند سوال دارم. واقعا ً چه باید کرد؟ چه سیستمی بیشترین جوابگویی را دارد؟ آیا اصلاً سیستمی وجود دارد یا باید پارتیزانی حرکت کرد ؟ خوب بهترین حالت این است که همیشه به کلام خدا برگردیم، خود کلام خدا برای ما جواب ها را بیان می کند.در ادامه اشعیا 28 : 26 جواب را میدهد «وظیفۀ خود را می داند، زیرا خدایش به او یاد داده است.»
کلام خدا به ما می آموزد که چگونه باید عمل کرد. این آیه یک جمله کلیدی دارد. و آن جلمه کلیدی این است که به ما راستی را می آموزد. راستی از محبت به عیسی مسیح حرکت می گیرد از عشق به راستی در مسیح حرکت می گیرد. آنوقت در هر جایی که هستیم و در هر حالتی که هستیم باعشقی که به عیسی داریم، تمام فکر قلب و جان ما را در اختیار او قرار می دهیم. او همه جوانب زندگی ما را دگرگون می کند . چون او، ما را بوسیله روح و راستی به راستی می آموزد به انجیل یوحنا توجه کنید در آیات 15 تا 18 در فصل 14 چه زیبا این موضوع را عیسی می فرماید «اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود.» کلامی که در دست ما است امور عیسی است و روح القدس آنرا الهام فرموده که با محبت به عیسی می شود آنرا در زندگی واقعی به کمک روح القدس عملی کرد.
ولی گاهی مردمی پیدا می شوند که راه های کج درست می کنند. که آن با راستی انجیل سازگار نیست و به این گونه کاربرد درستی، هم در زندگی مسیحی ندارد. پس چگونه باید میتود و شیوه زندگی را با کلام خدا هماهنگ ساخت ؟ کلام خدا در اشعیا 28 : 27 الی 28 راهی را به مانشان می دهد. بعضی کارها فقط و فقط به یک راه قابل انجام است به راهی که قوانینش را خدا برای ما گذاشته و راه هایی را که انبیای کذبه و مردم می سازند فقط و فقط اتلاف وقت می شود چون با قانون خدا مخالف هستند.
ساده بگویم هر کاری راهی دارد. ولی اگر بخواهیم که برای خود ما از روی بی محبتی به مسیح و انجیل بدون توجه با کلام خدا راه و روش و قانون بسازیم، مفسران شیطان می شویم که خود ما را بی نظم و بی قانون پرورش داده ایم. نظم را خدا ساخته و ما آنرا به توسط روح القدس و تسلیم با ایمان به او از کلام می شناسیم و حرکت می کنیم. خدا همه چیز را به درستی تنظیم نموده آنچه را که در کلامش می فرماید با زندگی یک ایماندار در حالت عادی تطابق دارد و همه و همه به یک آرامش می رسد. ولی هستند کسانی که نمی خواهند به ندای روح القدس و کلام گوش دهند. ولی در هر حال کلام خدا تغییر ناپذیر است که از طی قرون و اعصار دست نخورده به ما رسیده است. در اشعیا 28 : 29 وقتی که در آیات قبلش می فرماید که هر چیزی قانون عمل خود را دارد؛ خداوند می فرماید که این قانون را خودش گذاشته است : «همۀ اینها را خداوند قادر مطلق به او یاد داده است، زیرا نقشه های خداوند همه عالی و پر از حکمت اند.»
حال اگر حکیم باشیم با قانون خدا و کلامش زندگی خود را هماهنگ می کنیم و خود را آماده خدمت به خداوندی می کنیم که ما را می شناسد و قوانین را هم خوب می داند. چون اوست که قوانین را وضع می کند. خدایی که تعیین کرده آب در چه درجه بجوشد و در چه درجه یخ بزند و قوانین چگونه در طبیعت باشند و همه چیز در دست اوست ما را همراهی خواهد نمود.                                                                                                    (سپهر نافذی)

Recent Articles