The Meaning and Importance of the Ascension of Jesus Christ

  19 May 2023

Language: Dari

Jesus Christ ascended to heaven and reigns to show that he is superior to all earthly things. Jesus Christ himself says: All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations

عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و فعلاً در دست راست پدر نشسته تا برای ما شفاعت کند

عیسی مسیح بخاطر ما افغانها و بخاطر تمام مردم جهان روی صلیب رفت جان داد تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی خاویدان را داشته باشیم.

روز صعود عیسی مسیح یک جشن مسیحی است که پیروان عیسی مسیح بازگشت عیسی مسیح را به آسمان و آخرین لحظاتی که عیسی مسیح به عنوان یک انسان در روی زمین قدم میزد و آخرین کلماتی که مستقیماً با شاگردان می‌گفت تجلیل می‌نمایند.

عیسی مسیح و شاگردانش با هم چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته اند. آنها برای مدت طولانی با هم در اطراف اسرائیل سفر می‌نمودند. شاگردان، عیسی مسیح را دیده اند در همه جا موعظه می‌کند، معجزه می‌نماید و بیماران را شفا می‌دهد. هنگامی که عیسی به عنوان پادشاه در اورشلیم در روز یکشنبه نخل پذیرایی شد، شاگردان عیسی مسیح آنجا بودند، آنها دیدن که مسیح چگونه معبد را پاک سازی می‌کند و از پادشاهی خدا سخن می‌گوید. در پنج شنبه مسیح پای شاگردان را شست که درس بزرگ محبت و فروتنی را به شاگردان خود داد. در آن شب عیسی مسیح مراسم شام خداوند را انجام داد.

شاگردان عیسی مسیح شاهد: محاکمه، شلاق زدن، مصلوب شدن، مرگ و دفن کردن عیسی و قیام او از مردگان بودن.

عیسی مسیح بعد از قیامش از مردگان به عده ای زیادی ظاهر شد هم چنین او بعد قیام خود را به پِطرس و سپس به آن دوازده شاگرد و یک بار هم به بیش از پنجصد نفر خود را ظاهر نمود.

چهل روز بعد از قیام ، عیسی و شاگردانش به کوه زیتون در اورشلیم رفتند. در آنجا، عیسی مسیح به پیروان خود وعده داد که به زودی روح القدس را دریافت خواهند کرد. او به آنها گفت تا زمان آمدن روح در اورشلیم بمانند تا روح القدس را دریافت نماید.

در انجیل شریف در کتاب لو قا آمده است:

هنگامی که آنها را برکت می داد از ایشان جدا شد و به آسمان برده شد
لوقا ۲۴: ۵۱

در کتاب اعمال رسولان نوشته شده است:

همینکه عیسی این را گفت، در حالیکه همه می دیدند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت.
اعمال رسولان ۱: ۹

صعود عیسی مسیح شاگردانش را مشوش و ناراحت نمودند. پس چرا لازم بود که عیسی مسیح شاگردانش را ترک نماید و به آسمان صعود نماید

عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و فعلاً در دست راست پدر نشسته تا برای ما شفاعت کند.

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و سلطنت می‌نماید تا نشان دهد که بالاتر از هر چیز زمینی است. آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است.
متی ۲۸: ۱۸

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا راه را برای ما باز نماید، عیسی مسیح، در را بسوی خدا به روی ما گشوده است. عیسی مسیح به شاگردانش گفت‌‌:

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید.
یوحنا ۱۴: ۶

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا برای ما نشان دهد که خانه اصلی ما آسمان است. عیسی مسیح می‌فرماید:

در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.
یوحنا ۱۴: ۲-۳

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا برای ما عطیۀ ببخشد. این عطیۀ روح القدس می‌باشد. عیسی مسیح می‌فرماید:« این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد» عیسی مسیح به آسمان رفت تا روح القدس بیاید ، تا بتواند در همه جا با پیروانش باشد. روح القدس به ما قوت ، آزادی ، شادی ، محبت ، امید ، قدرت دعا ، عطایا و ثمرات و …. می‌بخشد و اینها همه ثمرات صعود عیسی مسیح به آسمان می‌باشد»

عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا ما یاد بگیریم بیشتر روی آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم. همیشه دعا ما این باشد که خدا فکرها و قلبهای ما را اسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم

صعود مسیح به آسمان؛ عیسی مسیح به همانجایی بازگشت که از آن آمده بود و اکنون او در ‏آنجا در حضور خدای پدربه شفاعت برای ایماندارانش می‌پردازد.
Recent Articles