Palm Sunday Congratulations

  10 April 2022

Language: Dari

Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations Palm Sunday, the day of the triumphant arrival of the King of Peace Jesus Christ in Jerusalem, is the day of purification of our hearts as the temple of the Spirit of the living God. Congratulations

یکشنبه نخل، روز ورود مظفرانۀ پادشاه صلح عيسی مسیح به اورشليم، روز پاکسازی دل‌های ما به حیث معبدِ روحِ خدای زنده بر شما عزیزان خداوند مبارک باد


یکشنبه نخل،

 پیروان مسیح ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم را جشن می‌گیرند، رویدادی که یک هفته قبل از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رخ داد.

یکشنبه نخل، همیشه یک هفته قبل ازیکشنبه عید پاک ( قیام عیسی مسیح از مردگان)  است.

شرح یکشنبه نخل را می‌توان درکتاب مقدس درهر چهار انجیل شریف یافت: متی ۲۱: ۱-۱۱؛ مرقس ۱۱: ۱-۱۱؛ لوقا ۱۹: ۲۸-۴۴؛ یوحنا ۱۲: ۱۲-۱۹

عیسی مسیح به اورشلیم سفر کرد او می‌دانست که این سفر با مرگ قربانی او بر روی صلیب برای گناهان همه بشریت به پایان می‌رسد. قبل از اینکه وارد اورشلیم شود ، دو شاگرد خود را پیشاپیش به  یک دهکده  فرستاد تا به دنبال  کره الاغی باشند که کسی هنوز بر آن سوار نشده باشند

وقتی که به بیت فاجی و بیت عنیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد، دو نفر از شاگردان خود را پیش از خود برای این کار روان کرده، گفت: «به قریه یی که رو به روی تان می آید، بروید. همین که به آنجا رسیدید، کُره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن کُره را باز کنید و به این جا بیاورید. اگر کسی پرسید: «چرا آن را باز می کنید؟» بگویید: «استاد آن را به کار دارد.»»
لوقا ۱۹: ۲۹-۳۱

عیسی مسیح سوار بر کره الاغی جمعیتی که پیشاپیش او می‌‌رفتند و گروهی که از عقب عیسی مسیح می‌‌آمدند، فریادکنان می‌‌گفتند: «هوشیعانا بر پسر داوودا!» «خجسته باد او که به نام خداوند می‌‌آید!» «هوشیعانا در عرش برین!» ( هوشیعانا کلمهٔ یونانی است در ابتدا به معنای «اکنون ما را نجات ده» بوده است که امروزه در فرهنگ مسیحی برای جلال‌دادن و پرستش نام خداوند استفاده می‌‌شود.) همراه با سرود‌های مذهبی مردم پرشور ، وارد اورشلیم می‌‌‌‌‌‌شود.

مردم برای خوش آمدگویی به عیسی مسیح، لباسها و شاخه‌های درختان سبز را پیش پای او قرار دادند.

اما پس از آن " یکشنبه نخل" شادمانی و خوشی ومهمانی به یک درام غیرقابل درک تبدیل می‌شود. این پادشاه صلح، این شاه شاهان، به طرز وحشتناکی مصلوب می‌شود، یکی از بهترین دوستانش به او خیانت می‌کند، به یک مشت نقره فروخته می‌شود، همه آنها او را رها می‌کنند، به دروغ متهم می‌کنند، محکوم می‌کنند، آب دهن به سویش می‌ندازند، مسخره اش می‌کنند، لت و کوب اش می‌نمایند، برهنه اش  می‌نمایند، شلاق اش می‌زنند، شکنجه اش می‌کنند. ...

مردم می‌خواستند که عیسی مسیح به حیث پادشاه بر ضد امپراطوری روم طغیان کند . وقتی مردم دیدن که خواهشات شان برآورده نشد شادمانی‌ها و شادی‌های شان فقط طی چند روز تبدیل شد به عبارت «مصلوبش کن!» (لوقا فصل 23 آیه‌های 20 تا 21)

ورود پیروزمندانه عیسی مسیح  به اورشلیم برای ما پیروان مسیح از مفهوم والای بر خور داراست. مسیح پادشاه جلال، پادشاه آرامش، پادشاه عدالت، پادشاه ازلی و ابدی،​ پادشاه پادشاهان و رئیس پادشاهان جهان، پادشاه متواضع با لباس فقیرانه، سوار بر کره الاغی وارد شهر شد او با لباس فاخر و رادی پادشاهی نبود او مثل پادشاهان زمینی با زور سر نیزه پیروز نشد، سلاح پیروز عیسی مسیح عشق، محبت، لطف و فدای جان خودش برای ما بود. او سر قوماندان لشکر و سربازان نیست، بلکه پادشاه و سر قوماندان فروتن و خدمت است. او دیگر ملت‌ها را با زور سر نیزه تصرف نه می‌‌‌‌‌‌نماید، بلکه بر قلبها و فکرها پیروز می‌‌‌‌‌‌شود

یکشنبهٔ نخل‌ روزی است که ما را به فکر می‌‌اندازد،‌ آیا امروز عیسی را به‌عنوان پادشاه خود قبول داریم؟ آیا او که همچون برهٔ قربانی در کوچه‌های اورشلیم می‌‌رفت او را به‌عنوان نجات‌دهندهٔ خود می‌‌پذیریم؟

 آرامش ابدی در عیسی مسیح خداوند است نه آرامش موقت و زود گذر زمینی.

پس او را به حیث نجات دهنده خود بپذیریم تا باشد صاحب زندگی ابدی شویم.

زمین و همه چیزی که در آن است به خداوند تعلق دارد. او مالک جهان و همه موجودات آن است. زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد و آنرا بر دریاها استوار کرد. کیست که به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟ آن کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. آن شخص برکت را از خداوند دریافت می کند و عدالت را از خدای نجات خود. این است کسی که جویای خداوند می باشد، جویای روی تو ای خدای یعقوب. ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگها شکست نمی خورد. ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و همان پادشاه جلال است!
مزامیر ۲۴: ۱-۱۰


Recent Articles