Nowruz, the Messenger of Love and Fragrance of Spring

  20 March 2024

Language: Dari

Nowruz marks the first day of spring and is celebrated on the day of the astronomical vernal equinox, which usually occurs on 21 of 20 March. It is celebrated as the beginning of the new year by more than 300 million people all around the world and has been celebrated for over 3,000 years in the Balkans, the Black Sea Basin, the Caucasus, Central Asia, the Middle East and other regions.

فرارسیدن نوروز، پیام آور مهر و شمیم معطر بهاران، خجسته و مبارك باد


« عیسی مسیح یکبار برای همیشه جانش را در راه رهایی انسان از گناه بر روی صلیب قربانی کرد تا هر که به او ‌ایمان آورد از گناه پاک شود و تولدی دوباره بیابد. شکر گزار هستیم از عیسی مسیح که ما را از گناه پاک نمود.

خداوند را سپاس بخاطر این هدیه که رایگان در اختیار ما گذاشت»

هموطنان عزیز!

بار دیگر در آستانه ی نوروز و سال نو به استقبال بهار می‌‌‌‌رویم. امیدوار بدان که این بهار به مثال بهاران سالهای متمادی، تنها آبستن دگرگونی در طبیعت و تکرار آن نباشد

بهار به عنوان یکی از فصل زیبا و پراز امید و تولد مجدد طبیعت، همیشه مورد توجه و تجلیل بوده است. بهار به عنوان نمادی از تولد دوباره و امید به زندگی جدید و روشن است

بهار همچنین نمادی از امید به زندگی جدید و بازتولد طبیعت است. در این فصل، درختان میوه می‌‌‌‌‌دهند، گل‌ها می‌‌‌‌‌شکفند و زمین دوباره به رنگ و بوی زندگی می‌‌‌‌‌آید. این پدیده‌ها نشانگر قدرت و بخشندگی خداوند و فرصتی برای انسان‌ها برای تجدید نظر و بازسازی زندگی خود است.

بهار و سال نو پیامی را به همراه دارد. پیام بهار و نوروزدرباره‌ی حیات  دو باره انسان است، به معنای یک باززایی. این یک درس خداشناسی و دلیل بر رستاخیز است، رستاخیزعیسی مسیح از مردگان. بهار در اصل فصل تجدید و تازه‌ سازی است. نوروز از ما حیات تازه می‌‌‌‌‌طلبد. از ما می‌‌‌‌‌خواهد که راه‌ها، اقدامات و رفتارهای جدیدی را یاد بگیریم و مسیر جدیدی در زندگی خود انتخاب کنیم. بهار موسوم شکوفه‌، ‌شکفتن و زنده ماندن است. بهار لباس تازه و پاکیزه‌ی طبیعت است. بهار فرصتی برای ایجاد و تجدید حیات است. بهار پایداری و قدرت زندگی را تضمین می‌‌‌‌‌کند. بهار منبع فصل و سال است.

پنجره را باز کن و گل‌های شگفته را ببین. خاک دو باره جان گرفته است. چرا دلتان به مانند سنگ شده است؟ چرا صدای عیسی مسیح را نمی‌شنوید که به ما می‌‌‌‌‌گوید: " ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»." (متی ۱۱: ۳۰-۲۸). پنجره‌ها را باز کن و به بهارباور داشته باش. به پیام عیسی مسیح باور داشته باش که می‌‌‌‌گوید:« نزد من بیایید من به شما آرامی خواهم داد»

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که این درخت اززایش بهار با شکوه و سر سبز شده است،

بهاررستاخیز دوباره یعنی زمانی که پرندگان بازگشته و درختان زندگی دوباره می‌‌‌‌‌یابند.

این نشان قدرت خدا به شما است. بلی، به شما. خدا به شما می‌‌‌‌‌گوید: "قوی باش، تحمل کن، زیرا خداوند با روح القدس و با نفس مسیحایی خود تو را می‌‌‌‌‌شکفد.

هموطن عزیز، پس اعتماد کن که در هر دشت و بیابان که هستی، شکوفه‌های بهاری برایت منتظر است.

 اگر در زمستان روحانی زندگی می‌‌‌‌‌کنید که در تاریکی و سرمای جدایی از نور، گرما و آفتاب پسرخدا که مفت و رایگان به ما به ارمغان آورده قدم می‌‌‌‌‌زنید؟ اینرا بدانید که در طبیعت فیزیکی، زمستان بدون توجه به آنچه که انجام می‌‌‌‌دهیم، سرانجام به بهار تسلیم می‌‌‌‌شود. اما در طبیعت روحانی، زمستان تنها زمانی تسلیم بهار می‌‌‌‌شود که ما با فروتنی از احکام خدا اطاعت کنیم.

بهار و سرسبزی و تازگی جاودان در عیسی مسیح است، او به زمین آمد تا برای گناهان شما کفاره کند. او برای شما مُرد و از مرگ برای شما برخاست. او در این بهار خجسته

در کنار شماست و با صدای قدرتمند و رسا و با قامت جلال یافته بشما می‌‌‌‌گوید:« راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله من »(انجیل یوحنا ۶:۱۴


Recent Articles