Nowruz and Spring

  22 March 2021

Language: Dari

In our beloved country of Afghanistan, most people across the country are preparing for Nowruz and spring This year, we celebrate Naw-roz, almost fifteen days before the Resurrection of Christ The message of Nowruz is like the message of the resurrection of Jesus Christ. Nowruz announces the resurrection of the life of nature and in the resurrection of Christ the resurrection of the new nature of human beings

نوروز و بهاران، همه زیباست. طبیعت از خواب زمستانی بیدار شده شکوفه می‌‌‌‌اورد

در کشور عزیز ما افغانستان اکثر مردم در سراسر کشور، با آمد آمد بهار، آماده‌ی پذیرایی نوروزمی‌باشند

امسال ما نوروز را تقریباً پانزده روز قبل از قیام مسیح جشن می‌‌‌‌گیریم

پیام نوروز شباهتی به پیام قیام عیسی مسیح دارد. نوروز خبر از احیای دگرباره حیات طبیعت می‌‌‌‌دهد و در قیام مسیح خبر از زنده شدن طبیعت نو انسانها می‌‌‌‌دهد که عیسی مسیح با قیامش برای ما مفت و رایگان بخشید

در نوروز خبر از چیزهای تازه و نو داده می‌‌‌‌شود و مسیح نیز در قیام خود چیزهای نو را به ما به ارمغان آورد: زندگی نو، آرزو و امید نو، نیرو تازه، آینده نو.

جان رفت در سَرِ می‌و حافظ به عشق سوخت

                                               عیسی‌دَمی کجاست که اِحیای ما کند

افرادی در دنیای ما هستند که هنوز با مسیح زنده روبرو نشده اند و بر سر قبرها گریان ایستاده اند. برای آنها امیدی نیست. برای آنها آینده ای وجود ندارد و همه چیز تمام شده است

اگر تا اکنون عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود نپذیرفته اید، او برای گناهان شما بر صلیب مُرد تا آزادی و رستگاری را برای شما به ارمغان بیاورد.

 او با مرگ خود حیات جاودان و نجات ابدی را به شما ارزانی داشت

چه زیباست که شاهد فرارسیدن بهاری دیگر باشیم. باز طبیعت نو می‌‌‌شود و همه چیز بوی تازه می‌‌‌‌گیرد. اما افسوس که باطن انسان‌ها تغییر نمیکنند و فجایع بشری همچنان ادامه می‌‌‌‌یابد. کاش دل انسان‌ها نیز با ایمان به مسیح زنده و نو میشد. اما خدا وعده ای بسیار دلگرم کننده به ایماندارانِ واقعی مسیحی داده، می‌‌‌‌فرماید:

و با دُم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنها را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید، ایستاد تا همین که نوزادش به دنیا بیاید، آن را ببلعد.
مکاشفه ۱۲: ۴


 باز کن پنجره را و ببین گل شگفته است. خاک جان یافته است. دل تو چرا سنگ شده؟ چرا آواز عیسی مسیح را نمی شنوی که به ما می‌‌‌‌گوید: 

ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»
متی ۱۱: ۲۸-۳۰


باز کن پنجره‌ها را و بهاران را باور کن. باور کن گفته‌های عیسی مسیح  را.

 آیا فکر کردی که این درخت که به برکت بهار شکوفا شده، این نشانه قدرت خدا است که با تو سخن می‌‌‌‌گوید، بلی با تو. به تو می‌‌‌‌گوید " قوی باش، تحمل کن چرا که خداوند با روح القدسش و با نفس مسیحایش ترا شکوفا خواهد کرد. پس اعتماد کن در هر بیابانی که هستی بدان شکوفایی بهاری در انتظارت نشسته است"

بهار و سر سبزی و طراوت جاودانی در عیسی مسیح است، او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد. برای تو مرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او درین بهار خجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته به تو می‌‌‌‌گوید" سلام بر شما باد"  


Recent Articles