Light of the Universe

  14 December 2014

Language: Dari

«من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.» (یوحنا ۸ : ۱۲)
عیسی مسیح نور جهان است اگر ما از او پیروی کنیم، اگر ما در نور مسیح راه برویم آنوقت ما نیز منعکس کننده نور او خواهیم بود، ما باید منعکس کننده نور مسیح باشیم تا کسانی که در تاریکی هستند امکان دیدن این نور را داشته باشند، ما با کلام و عمل خود منعکس کننده نور مسیح در زندگی دوستان، همسایگان و همکاران خود خواهیم شد که در تاریکی زندگی می‏کنند.
آیا امروز زندگی ما در نور هست؟ کجای قلب ما امروز تاریک است، کجای زندگی ما هنوز در تاریکی بسر می‏برد، بیایید امروز اجازه بدهیم نور مسیح تمام تاریکی های زندگی ما را به نور تبدیل کند، به یاد داشته باشیم که هرگز تاریکی بر نور غالب نمی‏شود.اگر ما امروز اجازه بدهیم که نور مسیح در همه جای زندگی ما بتابد، آنوقت این نور بر تاریکی های زندگی ما، بر سرگردانی های زندگی ما غلبه خواهد کرد، نور مسیح بر اسارتها و مشکلات ما چیره خواهد شد. این نور تمام مشکلات قلب ما رو به ما نشان می‏دهد.
در کتاب مقدس، میکاه نبی در فصل ۷ آیه ۸ می‏گوید: »زیرا وقتی بیفتم دوباره بر می خیزم. هرگاه در تاریکی باشم، خداوند، خودش نور و روشنی من می شود.»اگر می‏خواهید در مسیر زندگی گم نشویم و به بیراهه نرویم نور مسیح راه را به ما نشان میدهد. این نور در کلام او آشکار شده است. ما فهمیدیم که نور مسیح در زندگی ما چه کاری انجام میدهد. دو را وجود دارد:
راه اول: اگر آنرا رد کنیم و بگویم ما خود ما میدانیم چه کار باید کنیم درست همانطور که بعضی‏ها ‏قبلا گفتند: یوحنا زسول در فصل ۳ آیه ۱۹-۲۰ ؛ میفرماید: « حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود.» امروز این پیام را شنیدید و امروز نیز تو حق انتخاب دارید، می‏توانید ظلمت و این دنیا را انتخاب کنید و حکم داوری خداوند بر تو قرار گیرد یا می‏توانید نور و حیات ابدی را انتخاب کنید؛ کسی که امروز این پیام را شنید و رد کرد داوری خداوند را بر خودش قرار میدهد.
راه دوم : این وعده عیسی مسیح است که هر که او را بپذیرد، مسیح وارد زندگی او شده و زندگی او را روشن خواهد کرد و او را از سر درگمی، ناامیدی و یاس بیرون می نماید.
این نور می آید تا اورا عوض و تبدیل کند؛ این نور می آید تا او را به فرزندی خداوند قبول کند.این آیه برای کسی است که مسیح را می‏پذیرد: « اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند.»
(یوحنا۱: ۱۳- ۱۲)
عیسی مسیح میفرماید: «من نوری هستم که به دنیا آمده ام تا هرکه به من ایمان آورد در تاریکی نماند»
( انجیل یوحنا ۱۲: ۴۶ )

من نوری هستم که به دنیا آمده ام تا هرکه به من ایمان آورد در تاریکی نماند

Recent Articles