Let's all Pray Together

  23 December 2019

Language: Dari

بیایید همگی با هم دعا کنیم
خداوندا از تو میطلبیم که سال جدید میلادی، سال صلح و آرامش
برای مردم افغانستان و همه جهانیان باشد
هیچکس از خانه اش دور نباشد
برای همه سلامتی و تندرستی آرزو کنیم
لبهای کودکان پر از خنده باشد و دنیایشان پر از شادی
برای سلامتی همه مریض ها دعا کنیم
در هیچ کجای دنیا جنگی نباشد
کسی در بند و گرفتار نباشد
همه جا فراوانی عشق باشد و امید
و مهربانی و شکوفایی و همدلی
به امید جهانی پر از عشق و آرامش مسیح

Recent Articles