Jesus Talks With Nicodemus

  24 July 2020

Language: Dari

The Jewish people were proud that they were the people of God. Because they were Abraham’s descendants, they were special, they belonged to God. This was their honor. Jesus is teaching a new honor, a new way to enter God’s family. It is not by natural birth. He says that we must be born again by receiving Jesus Himself. When Jesus would come, he would bring new life and transformation.

لطفاً این متن را  با دقت بخوانید.

یک نفر از پیروان فرقۀ فریسی به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: «ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد، مگر آنکه خدا با او باشد.» عیسی جواب داد: «بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.» نیقودیموس گفت: «چطور ممکن است شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رَحِم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟» عیسی جواب داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هرجا که بخواهد می وزد. صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همینطور است.» نیقودیموس در جواب گفت: «این چطورممکن است؟» عیسی گفت: «آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی، این چیزها را نمی دانی؟ بیقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی دربارۀ امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر دربارۀ امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت، مگر آنکس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد. زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. (یوحنا ۳: ۱-۱۶)

نیقودیموس چگونه یک شخص بود؟

چرا وقتی عیسی مسیح به نیقودیموس جواب میدهد، صحبت از تولد نو می کند؟

یهودیان به این افتخار می کردند که قوم خدا هستند. چون یهودیان از نسل ابراهیم بودند، بناً خود را قوم مخصوص شمرده و مربوط به خدا و به اصطلاح  «فرزندان نور« میدانستند. این افتخار ایشان بود. عیسی یک افتخار جدید، یک راه جدید برای داخل شدن به خانواده الهی را  می آموزاند که متفاوت از تولد طبیعی است.

پس چگونه یک شخص میتواند دوباره متولد شود؟ (برای دریافت جواب به این سوال به یوحنا ۱: ۱۲ مرجع کنید.

چرا عیسی در باره متولد شدن از آب و روح صحبت می کند؟

اشعیای نبی و حزقیال نبی پيشگوى ميكردند که روح می آید و بر زمین تشنه می ریزد. آب و روح، آمدن عیسی مسیح را به تصویر می کشد که با آمدنش دگرگونی و زندگى جديد به وجود می آورد.

توضیح بدهید که روح خدا چگونه کار می کند ( فصل ۳: ۸)

چرا يوحنا ۳: ۱۶ بسیار پُرمعنا و با قدرت است؟

در زمانه های قدیم بسیاری از مردم به خدایان متعددی ایمان داشتند. مانند خدای آتش، خدای درختان و خدای تولید مثل و غیره. هر خدا تقاضاهای از مردم می کرد. مردم برای دریافت ضروریات شان به خدایان خدمت می کردند. این که خدای اسراییل جهان را دوست میداشت کاملاً یک مفکوره جدید و بیگانه بود. چون معمولاً بقیه خدایان در قصه جهان نبودند.

ما چگونه میتوانیم این خبر خوش را برای دیگران تشریح کنیم؟ کوشش کنید كه یوحنا ۳: ۱۶ را با کلمات ساده و بسیط  برای دوستان و خانواده خود بیان کنید تا آنها به آسانی مفهوم این آیت  را درک نمایند.

Recent Articles