Jesus Christ Came to This World to Glorify His Father

  22 June 2024

Language: Dari

The simple truth is that the birth of Christ is all about God’s glory. Yes, Jesus came to be a servant and our Deliverer. But, the Advent of Jesus is most ultimately about the glory of God! God’s plan is for His own glory to be made manifest throughout the universe so that we can find fulfilment in Him alone, worshipping His glory eternally. The Advent of Christ, the birth of Jesus in a manger, was an integral part of our Lord’s mission.

عیسی مسیح وقتی این سخنان را گفت به سوی آسمان نگاه کرده فرمود:

«ای پدر! وقت آن رسیده است تا پسر خود را جلال دهی و پسرت نیز تو را جلال دهد. زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همۀ کسانی که تو به او بخشیده ای، زندگی ابدی بدهد. این است زندگی ابدی که آنها تو را یگانه خدای حقیقی و عیسای مسیح را که فرستادۀ توست، بشناسند. من ترا در روی زمین جلال دادم و آن کاری را که تو به من سپرده بودی، انجام داده ام. پس اکنون، ای پدر، مرا در حضور خود جلال بده همان جلالی که قبل از آفرینش جهان در نزد تو داشتم.
یوحنا ۱۷: ۱-۵

حقیقت عظیمی در این دعای کوتاه وجود دارد که عیسی مسیح قبل از رویا رویی با صلیب دعا کرد. عیسی به ما الگو می‌دهد که چگونه باید خدا را در زندگی خود جلال دهیم. نکات برجسته درین دعا قرار ذیل است

عیسی مسیح  به اهمیت پرستش و ستایش خداوند پیش از وقوع مشکلات اشاره می‌کند. او به ما می‌آموزد که باید همیشه شکرگزار و قدردان خداوند باشیم و ارتباط معنوی خود را تقویت کنیم، زیرا این کار می‌‌تواند به ما قدرت و استقامت لازم برای مقابله با مشکلات آینده را بدهد. با ستایش خداوند پیش از مواجهه با سختی ‌ها، به نوعی آمادگی روحی و روانی برای رویا رویی با چالش‌های زندگی پیدا می‌‌کنیم و اعتماد به نفس بیشتری در مقابله با آنها می‌داشته باشیم.

 توجه کنید که  عیسی مسیح دعا می‌کند، او می‌گوید: "ای پدر، ساعت فرا رسیده است." او می‌دانست که کار او بر روی زمین در حال اتمام است و اکنون زمان رویا رویی با صلیب فرا رسیده بود. او در تاریک ترین ساعت زندگی خود به دنبال جلال خدا بود. آیا ما در حال ستایش و تمجید خداوند هستیم، حتی زمانی که در حال گذراندن فصل‌های سخت و دشوار زندگی هستیم؟

ایمان و اعتقاد به خداوند نباید محدود به زمان‌های خوش و راحتی باشد، بلکه در دوران سختی و دشواری نیز باید خدا را تمجید کنیم و شکرگزار باشیم. این عمل نه تنها نشان‌دهنده اعتماد و ایمان عمیق به قدرت و حکمت او است، بلکه می‌‌تواند به ما آرامش و قوت قلب در مواجهه با مشکلات زندگی بدهد.

عیسی مسیح در زمان حضورش بر زمین خداوند را تمجید کرد

توجه کنید که در این دعا چه می‌‌گوید: "…کارهایی را که به من سپرده بودی، به پایان رساندم." آیا ما می‌‌توانیم این جمله را درباره زندگی خود ما بگوییم؟ آیا ما بر انجام مأموریتی که خداوند برای ما بر زمین گذاشته است متمرکز هستیم، یا آنقدر مشغول و پراکنده‌ایم که هدف واقعی حضورما در اینجا را از دست می‌‌دهیم؟

بلی، عیسی مسیح خدمتگزار و نجات‌دهنده ما شد. اما، ظهور عیسی مسیح در نهایت در مورد جلال خداوند است! برنامه خدا این است که جلال خود را در سراسر جهان آشکار سازد تا ما بتوانیم تنها در او تحقق یابیم و جلال او را برای ابد پرستش کنیم. ظهور مسیح و تولد عیسی در آخور، بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت خداوند ما بود.

عیسی مسیح راه دستیابی به زندگی ابدی را از طریق شناخت خدای پدر و خود او به عنوان فرستاده‌اش معرفی می‌‌کند. چرا عیسی باید می‌‌مرد؟ تا من و تو بتوانیم از طریق شناخت خدای پدر و مرگ او، به زندگی ابدی دست یابیم.

همین حالا جان من پریشان است. چه بگویم؟ آیا بگویم: «ای پدر مرا از این ساعت رهایی ده؟» نه، اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ای پدر، نام خود را جلال بده.» در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: «آن را جلال داده ام و باز هم جلال خواهم داد.» گروهی که آنجا ایستاده بودند، گفتند: «صدای رعد بود.» و دیگران گفتند: «فرشته یی با او سخن گفت.» عیسی در جواب گفت: «این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری بر این جهان رسیده است، حالا حاکم این جهان، یعنی شیطان، بیرون رانده می شود. وقتی از روی زمین بلند کرده شوم، همه آدمها را به سوی خود خواهم کشید.» او این را گفت تا اشاره به نوع مرگی باشد که در انتظارش بود. مردم در جواب او گفتند: «ما در تورات خوانده ایم که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر انسان کیست؟» عیسی به آنها گفت: «فقط تا زمانی کوتاه نور با شما است. تا وقتی که این نور را دارید، راه بروید مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود، نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید.» عیسی این را گفت و از پیش آنها رفت و پنهان شد.
یوحنا ۱۲: ۲۷-۳۶


Recent Articles