How the Holy Spirit Works

  5 June 2022

Language: Dari

While saying goodbye to his disciples, Jesus Christ said to them, “I will ask the Father to send you another supporter, that he may abide with you forever All this I have spoken to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, will teach you all things and will remind you of everything I have told you

عیسی مسیح زمانیکه با شاگردان خود خدا حافظی می‌نمود به آنها گفت: « من از پدر خواهم خواست تا او پشتیبان دیگری به شما بفرستد که همیشه با شما بماند.

این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.
یوحنا ۱۴: ۲۵-۲۶

ما پیروان مسیح به این اعتقاد داریم که خدا واحد است. در وجود این خدای واحد، سه شخصیت متمایز و جدا وجود دارد، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح‌القدس. این سه شخصیت، یک خدای واحد را تشکیل می‌دهد.

 خدای واحد از سه شخصیت متمایز از همدیگر تشکیل شده است که هر سه ذات خدای واحد را تشکیل می‌دهد.

پدر طراح‌ عالم‌ هستی است‌؛ پسر خدا اين‌ طرح‌ را به ‌اجرا در آورد؛ و اينك‌ روح‌ القدس‌ اين‌ نظام‌ هستی را نگاه‌ می‌دارد و به‌ آن‌ قوام‌ می‌بخشد.

عیسی مسیح پس از کامل نمودن طرح خدا پدر برای رستگاری انسان گناهکار بر روی زمین و قربانی شدن به بالای صلیب، به آسمان صعود نمود.

اما پیام نجات بخش او به افغانستان و دیگر نقاط جهان نرسید و فرصت توبه  و بازگشت از گناهان به مردم ما داده نه شد. پس او به شاگردان خود وظیفه داد تا به آسیا و سراسر دنیا سفر نمایند تا این ماموریت را کامل نمایند تا پیام دریافت حیات جاودان و دوری از عذاب الهی را به همه بدهند. اما شاگردان بدون حضور خود مسیح و نیروی آسمانی چگونه می‌توانستند بر نیروهای تاریک، دیوها و شیاطین غلبه نمایند؟

عیسی مسیح در زندگی زمینی خود به آنها قدرت و قوت،  برای غلبه نمودن به این نیروهای اهریمنی را داده بود. ولی آنها نمی دانستند که چگونه این مبارزه را ادامه بدهند؟

 عیسی مسیح با رفتن اش به آسمان ما را تنها نگذاشت. او جایگزینی را برای ما فرستاد که دقیقاً همان کار هایی را می‌نماید که عیسی مسیح در حضور فیزیکی خود با هر یک از ما انجام می‌داد. این جایگزین هم چیزی نیست جز روح القدس. مأموریتش هم این است که ما را تعلیم بدهد، به یاد ما بدهد (یوحنا 14: 26)، راه کار را به ما نشان بدهد، هدایت ما نماید (اعمال 16: 6-10) و ما را تسلی بدهد (اعمال 9: 31).  

خدا را شکر گذار هستیم که روح خدا با ما افغان‌ها کار می‌نماید، وقتیکه ما شاهد کار‌های عظیمی روح خدا می‌شویم. تشویق می‌شویم، که خدای ما زنده است و ملکوت او با قوت در بین افغان‌ها کار می‌کند.

عیسی مسیح این را می‌دانست که برای پیروانش برای خدمت، آنها ضرورت به قدرتی که بالاتر از قدرت انسانی باشد دارند. به همین سبب به آنها  گفت که منتظر باشید تا اینکه از روح القدس پر شوید، تا شاهدان من در همه دنیا باشید.

روح القدس درما اشتیاق برای کار نیک را به وجود می‌اورد. اگر به روح القدس اجازه دهیم که ما را هدایت و کمک نماید، درینصورت خوی و عادت مسیح در ما رشد می‌نماید و از ما میوه ای خوش طعم خواهد روید، دوستان و خانواده ما، از معاشرت با ما لذت خواهند برد، از همه مهتر اینکه خدا از ما خوشنود خواهد بود بخاطر اینکه ثمره که روح القدس  به بار می آورد : « محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد." (غلاطیان 5: 22-23)

روح خدا ما را هدایت و تقویه می‌نماید، ولی به یک مطلب باید متوجه باشیم:

که او راۀ آسمانی را به جای ما طی نمی نماید، این راه را باید خود ما طی نمایم، به روح خدا اجازه بدهیم که در این راه ما را رهنمایی و رهبری کند.

 آنچه در تقویت روحانی ما رول مهم دارد این است که زندگی‌ ما کاملاً تحت اختیار مسیح باشد، و به اوامر روح‌القدس گوش دهیم و اطاعت کنیم. اگر روح خدا منشأ زندگی ما است، لازم است که هدایت او را در تمام قسمت‌های زندگی خود بپذیریم تا در ایمان خود رشد نماییم.

هموطنان عزیز! اگر شما تا هنوز به مسیح ایمان نیآوردید، از برکت بزرگ رابطه داشتن با خدای حقیقی محروم هستید. پس فرصت را از دست ندهید. روح‌القدس منتظر شماست تا قلباً به عیسی مسیح اعتماد کنید. وقتی قلباً به عیسی مسیح، که در راه گناهان شما خونش ریخته شد و مرد و دوباره زنده شد و زنده است اعتماد ‌کنید، روح‌القدس درقلب شما وارد می‌شود و از طریق او با خدا رابطۀ شخصی پیدا می‌‌کنید.

هموطنان عزیز، همین لحظه دعوت روح‌القدس را بپذیرید و زندگی خود را به مسیح زنده بسپارید.

به امید اینکه از روح خدا پر شویم تا بتوانیم خود و دیگران را مجهز نمایم تا ملکوت خدا در سر زمین ما افغانستان عزیز برقرار شود. آمین


Recent Articles