Happy Nowrooz

  19 March 2020

Language: Dari

امیدوارم سال جدید مانند یک نقطه عطف در زندگی شما باشد. تفاوت را با تمام وجود لمس کنید و ردّ پای خوشبختی را هر لحظه در زندگی  تان حس کنید. برای تان آرزوی آرامش میکنم چرا که بهترین نعمت خداوند ما عیسی مسیح است.
در این لحظات احساس زندگی، که ویروس کرونا جان های شیرین انسان ها را میگیرد  از دل پاک و صاف دعا نمودن برای دفع بلا های بزرگ بسیار امیدوار کننده است، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب کمک از عیسی مسیح  میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.
امیدوارم خداوند مهر شما را در دل تمام آنهایی که میشناسید و آنها شما را میشناسند قرار دهد. در این شرایط که ویروس کرونا ارتباطات اجتماعی را تحت شعاع خود قرار داده روز گار تان پر از یاران همدل، دل تان شاد و جان تان شادمان باد.

Recent Articles