Did Jesus Christ Promise the Coming of Another Prophet?

  26 February 2024

Language: Dari

Before his death, Jesus Christ had promised that he would send the Holy Spirit, who is called the Comforter, to guide and strengthen the apostles in the services they should perform after his ascension to heaven. When we talk to our Muslim friends about the Holy Spirit, some of them claim that Jesus Christ clearly said that another person or another prophet will come after him.

در کتاب «مسحیت چیست» در رابط به روح القدس می‌‌خوانیم: «:«روح القدس بزرگترین هدیه‌ای است که خدا می‌‌توانست به بشر عطا نماید، یعنی بخشیدن خودش به انسان»

عیسی مسیح قبل از مرگ خود، وعده کرده بود که روح‌القدس را، که تسلی‌ دهنده خوانده می‌‌‌شود خواهد فرستاد تا پس از صعودش به آسمان، رسولان را درخدماتی که باید انجام بدهند هدایت و تقویت نماید.

وقتی که ما با عزیزان مسلمان در باره روح القدس صحبت می‌‌نماییم، بعضی ایشان ادعا دارند که عیسی مسیح به صراحت گفته که بعد از او شخص دیگر یا پیامبر دیگر می‌‌آید. 

در انجیل شریف لوقا در فصل ۲۴ آیه ۴۹ چنین نوشته شده است

خود من بخشش وعده شدۀ پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید.»
لوقا ۲۴: ۴۹

در انجیا لوقا عیسی مسیح می‌فرماید« اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجات بخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند».

عیسی مسیح در این آیۀ نگفته که یک جسم می‌‌آید، عیسی مسیح به شاگردان خود گفته بود که ببینید من جسم دارم مگر روح، جسم یا بدن ندارد. عیسی مسیح واضح می‌‌ نماید که او روح القدس را برای پیروان خود می‌‌‌‌فرستد

عیسی مسیح به شاگردان خود می‌‌فرماید که « روح خداوند را به شما خواهم فرستاد و تا زمانیکه روح قدوس خداوند را به شما روان نکردم، در شهر اورشلیم بمانیند»

عیسی مسیح جای فرستادن روح القدس را هم واضح می‌‌نماید در اورشلیم. درین جا عیسی مسیح از روح القدس صحبت  می‌‌نماید و نه از جسم و یا کسی و یا انسانی .

 انجیل شریف عمل و نقش اساسی روح خدا را، در زندگی و رشد پیروان  مسیح بخوبی بیان نموده است:

عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، زندگی و سلامتی است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسان های نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید، نه نفسانی. هرکه روح مسیح را ندارد، از آنِ او نیست.
رومیان ۸: ۶-۹

 روح القدس تحفۀ عالی است که خدا از روی محبتش به آنهایی داده که به عیسی مسیح و قیام او از مردگان ایمان آوردند.

خدا را شکر گذار هستیم که روح خدا در بین ما افغان‌ها کار می‌‌نماید، ما شاهد کار‌های عظیمی روح خدا در بین خود هستیم. ما تشویق می‌‌شویم، که خدای ما زنده است و ملکوت او با قوت در بین افغان‌ها کار می‌‌کند.

یكی از عوامل‌ مهمی كه‌ پیروان مسیح را در داشتنِ زندگی مقدس‌ كمك‌  می‌‌نماید روح‌القدس‌ است. پولس،‌ رسول‌ عیسی مسیح در فصل‌ پنجم‌ نامه‌ خود به‌ مسيحيان‌ غلاطيه‌ واقع‌ در تركيه‌ امروزی، (آيات‌ ۱۶ تا ۲۲)، نوشته می‌‌کند كه‌:

مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد. زیرا تمایلات نفسانی خلاف روح القدس و آرزو های روح القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند. به طوری که شما نمی توانید آنچه را دل تان می خواهد انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بُت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما می گویم: کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری،
غلاتیان ۵: ۱۶-۲۲

روح‌القدس‌ پیروان مسیح را در پيكار و مبارزه با نفس‌ ياری می‌‌بخشد و ما را پيروز می‌‌نماید.  اگر ما فرمان زندگی خود را به‌ دست‌ روح‌القدس‌ بسپاريم‌ او ما را در جاده‌ پاكی و قدوسيت‌ هدايت‌ خواهد نمود و آن‌ قدرت‌ را به‌ ما خواهد داد تا بجای تسليم‌ به‌ تمايلات‌ نفسانی، خواست‌ و اراده‌ خدای پدر را بجا آوريم.

روح‌القدس از راه‌های بسیار دیگری هم به ما کمک می‌‌کند و بما می‌‌‌آموزد که چگونه دعا کنیم، و همچنین ما را در راه خدمت به مسیح رهبری و تقویت می‌‌نماید.

آنچه از این حقایق می‌‌فهمیم این است که پیامبر دیگر قادر به عمل چنین کارهای نیست.

روح‌القدس در ایمانداران در واقع روح خدا است که در ایشان ساکن می‌‌باشد نه پیامبر دیگر با جسم انسانی.

در کتاب مسیحیت چیست نوشته شده است:« در زمان‌های گذشه خدا، روح‌القدس خود را به انبیا و مقدسین عطا ميكرد. لیکن هنگامی که خدا پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهنده جهان باشد روح خود را هم به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند عطا ميفرمايد»

«... شما با اینکه خود خطا کار هستید می‌‌دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندان تان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی، روح‌القدس را به آنانی که از او تقاضا می‌‌کنند عطا خواهد فرمود!» (لوقا ۱۱: ۱۳)

خدای ما، خدای محبت است. هر کس از او خدا بخواهد که به او روح القدس را بدهد، خدا مطمئناً این کار را خواهد کرد.

وقتیکه خدا روح القدس را بشما هدیه داد، روح القدس کار خود را در شما آغاز می‌‌نماید

روح‌القدس شما را در زندگی پاک و راستی هدایت می‌‌کند تا از این طریق نجات دهنده خود را یعنی عیسی مسیح را جلال دهید.

روح القدس شما را در تصمیم‌ گیری‌های مهم و زندگی معنوی کمک می‌‌نماید

شما را با چالش‌ها و آزمایش‌های زندگی قدرت بخشیده و شما را برای مقابله با مشکلات روحی و مادی آماده می‌‌‌سازد

بشما کمک می‌‌‌کند تا پیام مسیحی را به دیگران برسانید و به شما قدرت می‌‌دهد تا شاهد عیسی مسیح باشید تا درباره او شهادت دهید

 روح‌القدس شما را کمک می‌‌‌کند تا در زندگی روحانی رشد نموده و به شباهت به مسیح برسید

بیایید عزیزان به روح‌القدس اجازه دهیم که ما را در طریقت مسیح و به جمیع راستی، در جهت درک امور روحانی و الهی هدایت کند.

 در محبت خدا و فیض عیسی مسیح زندگی پر ازعشق خدا داشته باشید


Recent Articles