ژوندۍ خپرونې هره جمعه د ماښام په ۷ بجو

دا په ۲۰ ساعت کې راځي

ډېر ژر!