قیام عیسی مسیح

  ۱۹ مارس ۲۰۱۵

در کتاب پیدایش عیسی مسیح همان بره قربانی در باغ عدن است که حضرت ابراهیم حاضر بود پسر خود را برای او فدا کند.
در کتاب یوشع، عیسی مسیح سردار لشکر است و عیسی مسیح همان یهوه صبایوت و سردار فوج آسمانها است.
در مزامیر حضرت داود، عیسی مسیح را صخره قلعه بلند پناهگاه ملجا خداوند و شبان نیکو می‏خواند.
حضرت سلیمان او را گل سرخ شارون و سوسن وادیها می‏خواند.
اشعیا نبی عیسی مسیح را مشاور عجیب، خدای قادر، پدر جاودانی و سلطان سلامتی مینامد که بر تخت سلطنت داود می نشیند. قدرت و اختیار او روزافزون بوده تا ابد پادشاهی می کند. پایۀ سلطنتش بر عدل و انصاف استوار بوده و پادشاهی سلامتی او انتهائی نخواهد داشت. (اشعیا فصل ۹ آیه ۶ تا ۷ )
دانیال او را قدیم الایام، پسر انسان و مسح شده می‏خواند.
متی، رسول عیسی مسیح را عمانوئیل (خدا با ما) و پسر خدای زنده می‏خواند.
مرقس او را قدوس و خادم مردم می‏خواند.
در انجیل لوقا، عیسی مسیح، صد در صد انسان و انسان کامل و نجات دهنده ‏خواند شده است.
در انجیل یوحنا رسول، عیسی مسیح را کلمه خدا، منشا هستی، بره خدا، نان حیات، نور جهان و شبان اعظم می‏خواند. یوحنا رسول ادامه داده میفرماید: اوست خدای حق و حیات جاودانی و او خداوند و شفیع ماست.
پطرس رسول و پولس رسول او را همان صخره، سنگ زاویه، سر کلیسا، خدا و خداوند می‏خواند.
یوحنا رسول در کتاب مکاشفه خود مینوسید: او همان خدای قادر مطلق است او ستاره صبح شباهنگ است، قیامت بهشت و جهنم در دست اوست. او مثل بره جان خود را برای همه ما فدا کرد. ولی حالا او زنده است.
عیسی مسیح به روی زمین آمد جان خودش را مثل یک بره فدا کرد تا اینکه بعد از سه روز از مردگان برخیزد و او زنده است.
این رستاخیز برای من و شما چه معنی دارد؟
جمعه عیسی مسیح جان داد و تمام شاگردانش و تمام زنان و مریم همه گریه کنان با غم و اندوه به خانه های خود رفتند. روزجمعه و شنبه شاگردان و دوستان عیسی مسیح در پریشانی و درترس بودند. آ نها پیش خود میگفتند« او نجات دهنده شان بود او پادشاه پادشاهان بود. او آمده بود که که جهان را نجات بدهد. ولی حالا مُرده و و در داخل قبر گذاشتنش و سنگ بزرگ را سرقبر گذاشتن»
روز شنبه برای تمام یهودیان یک روز مقدس بود و روزی بود که باید در آرامی قرار می‏گرفتند روزی بود که باید خدا را پرستش می‏کردند. ولی شاگردان مسیح، و پیروان عیسی مسیح در غم بودند در نا آرامی بودند.
در متی فصل ۲۷ در آیات آخرش چنین نوشته است: روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و پیروان فرقۀ فریسی بطور دسته جمعی پیش پیلاطُس رفته گفتند :  «عالیجناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت، که من پس از سه روز از نو زنده خواهم شد. پس امر کن تا روز سوم قبر تحت نظر باشد، وگرنه امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند.» پیلاطُس گفت :  «شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگذارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید.» پس آن ها رفته قبر را مُهر و لاک کرده، نگهبانانی در آنجا گذاشتند تا از قبر نگهبانی کنند.»
ولی عیسی مسیح بیرون آمد او زنده است و هیچ سنگی و هیچ مُهری هیچ دولتی هیچ قانونی نمی‏تواند او را در قبر نگه دارد. خداوند ما خدای زنده است. او مُهر و موم را پاره می‏کند و هیچ سنگی نمی‏تواند جلو او را بگیرد و او زنده است. در کلام خدا آمده است : «بعد از روز سَبَت، در سپیده دَم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند.
ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباس هایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. اما فرشته‌ به‌ زنان‌ متوجه‌ شده‌، گفت‌: «شما ترسان‌ مباشید» فرشته می‏گوید:« شما ترسان مباشید»؛ چرا ترسان نباشند؟ برای اینکه او در اینجا نیست‌ زیرا چنانکه‌ گفته‌ بود برخاسته‌ است‌.
اگرباور دارید که نجات دهنده شما نمرده؛ خدای شما نمرده؛ شیون ندارد، او از مردگان برخاسته؛ پس ترسان مباشید؛ چون عیسی مسیح از مردگان برخاسته و او زنده است. عیسی مسیح اینرا می‏گوید:« من پسر خدا هستم من و پدر یک هستیم، من نور عالم هستم، من نان حیات هستم، من قبل از اینکه ابراهیم باشد هستم، من دوست شما هستم، من شبان نیکو هستم، من راه و راستی و حیات و قیامت هستم. »
اگر امروز کسی باور کند که عیسی مسیح برای او مرده و برای او جان داده، و روی صلیب رفت. اگر به او ایمان بیاورد که او مرد و مدفون شد و روز سوم از مردگان برخاست. اگر این را بگوید همان قدرتی که در عیسی مسیح بود در شما کار خواهد کرد و من و شما را از قبرها بیرون خواهد آورد. عیسی مسیح یاس ها، بدبختی و نگرانی ما را به خود میگیرد زیرا او میگوید: «ترسان مباشید، من هستم اول و آخر و زنده، و مرده شدم و اینک ازمردگان برخاستم و تا ابدالآباد زنده هستم. کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده باشد و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد.»
برای شما عزیزان آروز مینمایم که امروز روزی تازه نقطه عطف و قوت خدا بر شما بیاید. قوت حضرت اعلی بر شما بیاید قوتی که باعث شد عیسی مسیح از مردگان برخیزد. امروز بر تمام پیروان مسیح افغان و بر تمام مسیحیان جهان قرار بگیرد. ؛با این امید سال 1394 را و این عید را جشن می‏گیریم.

مقاله‌های اخیرا