تاثیر قیام عیسی مسیح در زندگی پیروان مسیح

  ۱ آوریل ۲۰۱۸

ازشخصی پرسیدن: چرا به عیسی مسیح ایمان دارید؟  او در جواب گفت: در راهی که قدم میزدم به یک دوراهی رسیدم و نمی دانستم که از کدام طرف پیش بروم. بطرف چپ دیدم فکر نمودم که  شاید کسی را پیدا کنم، اما یک نفر در گوشه سرک افتاده و مرده بود. به طرف راست نگاه کردم یک نفر ایستاده بود. از او پرسیدم من به کدام طرف  باید بروم کنم؟  او گفت: ” من راه و راستی و حیات هستم. اگر می خواهید به سر منزل مقصود برسید تنها راه من هستم“. من او را که اسمش عیسی مسیح است پیروی کردم
حقیقاً اگر عیسی مسیح زنده نبود، چه کس می توانست این انسان گمراه را رهنمایی نماید و نجات بخشد. دیگر چه امیدی باقی می ماند و چطور میتوانستیم در این جهان گناه آلود درپاکی و تقدس زندگی کنیم؟
همه ما تا فعلاً آزادی از گناهان، بندها و اسارتها را تجربه کردیم! این قدرت از کجا بود؟ آیا اعتماد به نفس ما قوی بود؟ یا اینکه ریاضت کشیدن زیاد، ما را آزاد کرد؟ جهان امروز و علم  به ما تعلیم میدهد  که ما با قدرت خود می توانیم به هر چیز حاکم باشیم. ولی با تمام این همه علم و تکنولوژی موجود می بینیم که وضیعت انسان روزبروز بد تر و بد تر میشود. پس  ما ایمانداران و پیروان عیسی مسیح  چطور می توانیم در آزادی کامل زندگی کنیم؟  در کلام خدا در رساله افسسیان نوشته شده است: ” ازسپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما خلاص نمیشوم و شما را در دعاهایم به یاد میآورم. من دعا میکنم، آن خدایی که عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید ـ آن پدر پُر جلال ـ روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و عظمت بی اندازۀ قدرت او را که در ما ایمانداران در کار است، بفهمید“ ( رساله افسسیان ۱: ۱۶ ــ ۱۹ )
در این آیات آرزوی پولس رسول بری ایمانداران افسس چیست که باعث رشد آنان در فهم و حکمت می شود؟ در این آیات موضوع های بسا  مهم نهفته است. ولی موضوع مهم در این آیات قیام مسیح است. عیسی مسیح قیام کرد، و این تأییدی به کار عظیمش روی صلیب بود. او برای اثبات قیام و زنده بودنش، به مدت چهل روز روی زمین درجسم زندگی کرد و باعث تقویت شاگردان شد و آنها را از ترسها آزاد کرد. او در این مدت بارها خود را به افراد مختلف در جای های مختلف ظاهر کرد.
اما شیطان با دانستن قوت قیام مسیح، کوشش و تلاش می کرد تا چشمان روحانی و فهم مردم را برای دانستن  این حقیقت ببندد. چرا؟ چون در قیام مسیح قدرتی وجود دارد که ما را هر روز به کارهای شریر پیروز می نماید. در انجیل متی ۲۸: ۱۱ــ ۱۵ چنین می خوانیم که»   به محافظین رشوه داده شد تا به دروغ داستان دیگری را بگویند «حتی شاگردان نیز فراموش کرده بودند که عیسی مسیح از مردگان قیام خواهد کرد ( لوقا ۲۴: ۵ ــ ۱۲ ).
امروز نیز مردم های مختلفی وجود دارد که قیام عیسی مسیح از مردگان را انکار می کنند.
اما قیام عیسی مسیح قلب انجیل می باشد. بدون قیام مسیح انجیل و نجات هیچ مفهومی ندارد.
خدا را شکر برای این خدای بی نظیری که ما داریم .
به هر اندازه ما بیشتر مفهوم مرگ و قیام عیسی مسیح را درک کنیم ما  بیشتر در زندگی روحانی رشد می کنیم . زیرا قیام او حقیقتی است که تعداد کمی شاهد نداشت، بلکه صدها شاهد بر این واقعیت وجود دارد. به علاوه، قیام عیسی مسیح نه تنها واقعیتی تاریخی است، بلکه اثرات آن امروز هم به همان قوت زمان وقوعش، ادامه دارد. بعد از اینکه به قیام عیسی از مردگان ایمان آوردیم تولدی تازه می یابیم، عادل می شویم، روح القدس به عنوان هدیه به ما داده می شود و به علاوه ما با وی برخیزانید می شویم و در جای های آسمانی می نشینیم. همه این ها حقیقت و واقعیت است و دلیل واقعی بودنشان هم این است که عیسی از مردگان برخاست. پس با همین باور و ایمان اجازه دهید تا او قدرتی که عیسی مسیح را از مردگان زنده کرد، شما را نیز در زندگی روحانی تان پیروز نماید.

مقاله‌های اخیرا