آیا میدانید

  ۱۰ اُکتُبر ۲۰۱۵

آیا می دانید که خط های کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است؟
آیا میدانید مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است؟
آیا میدانید چشم سالم انسان میتواند ۱۰ میلیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر تفکیک نماید؟
آیا میدانید تقریبا ۶۵٪ وزن انسان را اکسیژن تشکیل میدهد؟
آيا میدانید بیشتر سر دردهای معمولی از کم نوشیدن اب است؟
آیا میدانید خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد؟
آیا میدانید برای جلو گیری از جوانه کچالو داخل سبد، یک عدد سیب قرار دهید ؟
آیا میدانید انجیر خشک کرده ۶ برابر انجیر تازه مقوی تر است؟
آیا می دانید، زشتی ورزش امروز، حرص ورزشکاران حرفوی برای بدست آوردن ثروت است؟
آیا می دانید که زرافه حیوان گنگ است و نمی تواند هیچ صدای تولید کند؟
آیا میدانید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است ؟
آیا میدانید پروتین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت است؟
آیا میدانید اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است؟
آیا میدانید دود سگرت موجود در محیط بیشتر از مواد قندى در پوسیدگی دندان کودکان نقش دارد؟
آیا میدانید نمک از ۵ هزار سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است؟
آیا می دانید که لیمو حاوی قند بیشتری از توت زمینی است؟
(گردآورنده مژده)

مقاله‌های اخیرا