ارتباط زن و شوهری

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ ژانوِیه ۲۰۱۸

خداوند زن و مرد را یکسان آفریده و هدف از آفرینش زن نجات آدم از تنهایی بود.
هدف از یکجا شدن و تشکیل زندگی مشترک زن و شوهری حکم روایی بالای یکدیگر نییست،بلکه اینست که با آرامش و محبت به مسیر مشترک خویش ادامه دهند.
زن و مرد هر دو عضو خانواده الهی بوده نزد پدر آسمانی جایگاه یکسان دارند.
اگر اساس زندگی و روابط ما کلام خداوند باشد،محیط خانواده به یک بهشت کوچک تبدیل می‌گردد
زیرا کلام خدا حقیقت و روشنی بخش دلهاست.

دانلود