گپ نو

گپ نو

  اخیرا: ۱۹ مه ۲۰۲۰

در برنامۀ گپ نو در مورد موضوعات و پرابلم‌های صحبت مشود که افغان‌ها در جامعه با آن روبرو هستند. این برنامه‌ها با یک درام کوتاه که یک مشکل را بیان می‌کند، آغاز می‌بابد، و سپس می‌زبان برنامه منصور ، از برادر مسعود و برادر یاسر در زمینه سؤالاتی مطرح می‌نماید. بعد ایشان در روشنایی کلام خدا به پاسخ سوال می‌پردازند. در قسمت آخر برنامه افغانان که برای اولین بار به خارج سفر می‌نمایند، با چه مشکلاتی روبرو می‌شوند به شکل درامه تمثیل شده است که برنامه را برای شنونده جالب می‌سازد.

برنامه‌ها