گوش دادن به صدای خدا

  ۱ ساعت

  ۳۰ ژانوِیه ۲۰۲۴

ما در جهانی پر از سر و صدا و شلوغ زندگی می‌کنیم. چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که صدای خدا را می‌شنویم. اول از همه و مهمتر از همه، خدا از طریق کلام خود در کتاب مقدس با ما صحبت می‌کند. کتاب مقدس کتای رهنمای زندگی است. ما صدای خدا را از طریق روح القدس در کلیسا و از طریق دیگر ایمانداران در خانواده و خدمت می‌شنویم. بسیار مهم و حیاتی است که صدای خدا را نادیده نگیریم.

دانلود