گناه داخل دنیا می‌‌شود و داستان نوح

  ۳۰ دقیقه

گناه از طریق نااطاعتی آدم و حوا در جهان وارد شد. بشر به گناه کردن نسل اندر نسل ادامه دادند، تا اینکه خداوند حضرت نوح را برگزید تا مردم را به راه خدا دعوت کند. اما وقتی مردم دعوت نوح را نپذیرفتند، خداوند تمام آن مردم را نابود ساخت به استثنای نوح و خانواده اش را که از او اطاعت کردند، و آنها را به وسیله یک کشتی از سیلاب نجات داد. خداوند یک طوفان بسیار شدید پدید آورد، که چهل شبانه روز دوام نمود و همه جاها را آب گرفت، حتی کوهها را. بعد از این باران، خداوند به نوح وعده کرد که دیگر او هرگز چنین طوفان به وجود نمی آورد تا همه چیز را ویران کند.

دانلود