کمی آب بیار که سوختم

  ۲۸ دقیقه

  ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

حادثه ای دلخراش از آتش سوزی ماشین حامل مهاجرین افغان در ولایت یزد ایران، که در اثر فیر پولیس ماشین آتش می‌گیرد و شعله‌های آن بلند می‌شود. در اثر این آتش سوزی، چند هموطن ما می‌سوزد و جان شیرین خود را از دست می‌دهند و چند هموطن ما زخمی می‌شود.

دانلود