کتاب مقدس چه است؟

  ۲۶ دقیقه

  ۱۷ فِورِیه ۲۰۲۰

کتاب مقدس که کلام نوشته شده ای خداوند است، با روح خدا الهام شده است.
در دنیای ما و در کشور ما کتاب‌های زیادی است که مردم مطالعه می‌‌کنند. وقتی یک بار آن را خواندند، در الماری یا در گوشه ای می‌‌گذارند و دیگر به آن دست نمیزنند. ولی یک کتابی است، که بسیار آموزنده و حیات بخش است که همه روزه سر دست می‌‌باشد و با خواندن آن به انسان آرامی می‌‌رسد. این کتاب، کتاب مقدس است که کلام خدای متعال است.
اگر کتاب مقدس کلام خداست و گفتار او است، و اگر کتاب مقدس برای ما مفید است که یک زندگی کامل داشته باشیم، و اگر کتاب مقدس در مورد نجات گناه سر و کار دارد... پس چگونه این کتاب را بخوانیم؟
کتاب مقدس را باید با دعا، با فروتنی، با فکر و با شکرگزاری بخوانیم.

دانلود