چطور باور داری که یک انسان خدا بوده می‌‌تواند؟

  ۱ دقیقه ۵۴ ثانیه

  ۳ نُوامبر ۲۰۲۲

یک تصور اشتباه که در میان دوستان مسلمان رایج است این است که ما مسیحیان معتقدیم که یک انسان، یعنی عیسی، خداست. ما با دوستان مسلمان خود موافقیم که انسان نمی‌تواند خدا باشد، اما آنچه در کتب مقدس می‌‌بینیم این است که خدای قادر متعال می‌‌تواند انسان شود و در میان ما زندگی کند. انکار اینکه خدا می‌‌تواند به صورت انسان به جهان بیاید، انکار قدرت مطلق خداوند است.

دانلود