چطور از اعصاب خرابی جلوگیری کنیم

  ۲۹ دقیقه

  ۳۰ اوت ۲۰۱۹

در شرایط فعلی که کشور ما پُر از اضطراب و آشوب است، بسیار‌ها به خاطر مشکلات و فقر، آرامش خود را از دست داده اند و با اندک ترین صحبت اعصبانی می‌شوند.
چه باید بکنیم تا از اعصاب خرابی و خشونت جلوگیری کنیم؟
برای دریافت پاسخ این سوال، از شما دعوت می‌کنیم تا به این برنامه گوش دهید. تشکر از شما!

دانلود