چرا مسیحیان کلیساهای "گاتیک" ساخته اند؟

  

  ۸ مارس ۲۰۲۰

امروز، در یکی از بزرگترین کلیساهای «گاتیک»، در باره اینکه چرا پیروان عیسی مسیح این نوع ساختمان‌ها را آباد می‌‌کردند صحبت می‌‌کنیم. دلیل اول این است که آنها می‌‌خواستند که با بودن در داخل این کلیساها، فکر انسان به خداوند باشد و نه به خود او. و دوم، در داخل این نوع ساختمان، انسان کوچکی خود را در حضوری خداوند احساس کند تا با فروتنی در حضور خداوند بیاید.

دانلود