چرا مسیحیان خدا را پدر می‌‌خوانند؟

  ۵۴ ثانیه

  ۳ سِپتامبر ۲۰۲۲

بسیاری از همهطونان ما از ما می‌‌پرسند: "چرا شما مسیحیان خدا را پدر خود می‌‌خوانید؟" یکی از دلایلی که ما خدا را پدر خود می‌‌خوانیم این است که عیسی مسیح به ما می‌‌آموزد که در هنگام دعا، خدا را پدر بخوانیم.

دانلود