چرا قربانی ملیونها گاو و گوسفند و بز توسط مسلمانان کمک نمیکند؟

  

  ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰

ما همه می‌دانیم که در جریان عید قربان مسلمانان ملیونها گاو و گوسفند و بز را قربانی می‌کنند به امید این که گناهان شان بخشیده شود و یا زندگی شان تغییر مثبت کند. اما یک قربانی کامل و بی عیب توسط عیسای مسیح انجام شد که عیسای مسیح جان خود را در صلیب یکبار و برای همه داد.

دانلود