چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویید؟

  ۲۸ دقیقه

  ۲۵ سِپتامبر ۲۰۲۳

پیروان عیسی مسیح، عیسی را از روی شوق و احساسات و از روی ناخود آگاهی پسر خدا نمیگویند؛ بلکه بر اساس کلام خدا او را پسر خدا می‌‌‌گویند. به استناد به انجیل لوقا فصل اول آیت 35، مریم از روح القدس یعنی روح مقدس خدا حامله شد و به همین خاطر نوزاد او یعنی عیسی، پسر خدا نامیده می‌‌‌شود. حتا 700 سال پیش از تولد عیسی، در عهد عتیق پیشگویی شده بود که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا می‌‌آورد و او را عِمانوئیل یعنی "خدا با ماست" می‌‌نامند.

دانلود