چرا عیسی را پسر خدا می‌‌گویند؟

  ۲۷ دقیقه

  ۴ اُکتُبر ۲۰۱۹

آیا خدا پسر دارد؟ آیا کفر نیست که عیسی را پسر خدا بگوییم؟ آیا خدا زن دارد که پسر داشته باشد؟
شما چه خدایی را می‌پرستید که زن و اولاد دارد؟ خدایی که زن و اولاد داشته باشد قابل ستایش نیست!
این سوال‌های هستند که بسیاری مسلمانان می‌پرسند.
در برنامه این نوبت، جواب تمام این سوالها را خواهید شنید.

دانلود